Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:31
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:30

Sadržaj

članak: 7 od 31  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 70, br. 4, str. 599-606
Performanse puteva evakuacije i bezbednost zgrada od požara
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Sažetak
Stambene, javne i poslovne zgrade, u kojima boravi ili se okuplja veći broj ljudi, naročito su izložene riziku od događaja sa katastrofalnim posledicama, posebno riziku od požara. Koridori evakuacije moraju biti požarno izdvojeni sektori sa završnom obradom površina od nezapaljivih materijala. Bezbedna evakuacija korisnika zgrade u slučaju požara je ključni uslov očuvanja ljudskih života u zgradi zahvaćenoj požarom. U našoj inženjerskoj praksi primenjuje se proračunski model određivanja vremena potrebnog za evakuaciju (SRPS TP 21), ali su u istraživačkim radovima sve prisutniji i softverski modeli simulacije evakuacije, koji doprinose boljoj proceni toka evakuacije u realnom vremenu. Ovi modeli mogu da pruže efikasan način testiranja pouzdanosti proračunskog modela i da ukažu na kritične tačke na putu evakuacije. Računarsko modelovanje procesa evakuacije omogućava razvoj i analizu više scenarija događaja, na osnovu kojih je moguće definisati mere za unapređenje bezbednosti objekta u slučaju požara. U radu je analizirana ispunjenost tehničkih zahteva za bezbednu evakuaciju i predložene su mere unapređenja na osnovu komparativne analize rezultata proračunskog modela evakuacije za zgradu Departmana za građevinarstvo i geodeziju u Novom Sadu i rezultata dobijenih primenom softverskog modela simulacije evakuacije.
Reference
*** Ponašanje građevinskih materijala u požaru, pregled klasifikacija građevinskih materijala. 1 051 Srps U.J
*** (2010) Uredba o razvrstavanju objekata, delatnosti i prostora. Sl. glasnik RS, br. 76
*** (1994) Zaštita od požara - Stepen otpornosti zgrade prema požaru. Srps U. J1. 240
*** (2014) Uputstvo za korišćenje Pathfinder. Thunderhead Engineering, decembar
*** (2014) Bulletin world fire statistics centre. The Geneva Association №29, www.genevaassociation.org/media/874729/ga2014-wfs29.pdf
*** (2011) Regulation of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonized conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC. Text with EEA relevance), dostupno na
*** (2014) Zakon o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji. Sl. glasnik RS
*** (2011) Zakon o izmenama i dopunama zakona o zaštiti od požara. Sl. glasnik RS, br. 20
*** (2009/2014) Zakon o zaštiti od požara. Sl. glasnik RS, br. 111/2009, 132/2014
*** (2002) Tehnička preporuka za zaštitu od požara stambenih, poslovnih i javnih zgrada. Beograd: Savezni zavod za standardizaciju, str. 19-23 SRPS TP 21
International Association of Fire and Rescue Services (2014) World fire statistics report. Center of Fire Statistics of CTIF, No 19; http://www.ctif.org/ctif/world-fire-statistics
Jevtić, R., Blagojević, M. (2013) Simulation of the school object evacuation. Tehnika, vol. 68, br. 2, str. 365-370
Krstić, D., Martić, R., Stanojević, V., Krnjetin, S. (2010) Elaborat zaštite od požara zgrade Departmana za građevinarstvo. str. 19-21
Kuligowski, E.D., Peacock, R.D. (2005) A review of building evacuation models, fire research division building and fire research laboratory technical note 1471. U. S. Department of Commerce
Kuligowski, E.D. (2009) The process of human behavior. u: Fires, fire research division building and fire research laboratory nist technical note 1632, U. S. Department of Commerce
Laban, M., Dražić, J., Vukoslavčević, S. (2014) Energy efficiency improvement and fire safety of building facades. u: International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS- IS ‘14, Novi Sad, str. 428
Shi, L., Xie, Q., Cheng, X., Chen, L., Zhou, Y., Zhang, R. (2009) Developing a database for emergency evacuation model. Building and Environment, 44(8): 1724-1729
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/tehnika1504599L
objavljen u SCIndeksu: 04.11.2015.

Povezani članci