Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 6  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 18, br. 2, str. 233-246
Nejednakost procesnih stranaka u krivičnim postupcima u sudskoj praksi Republike Srbije
Megatrend Univerzitet, Fakultet za pravo, javnu upravu i bezbednost - FDUA, Beograd, Srbija

e-adresavdarijevic@yahoo.com
Projekat:
Ovaj rad je rezultat projekta FPMIRS - Znanjem do integrisanja u društvene i ekonomske tokove. Projekat je pokrenut sporazumom Pravnog fakulteta sa Međunarodnim institutom za romološke studij

Ključne reči: krivični postupak; tužilac; okrivljeni; krivične sankcije; nejednakost procesnih stranaka
Sažetak
U ovom radu izvršena je analiza sudskih presuda donetih u krivičnim postupcima u Republici Srbiji u poslednjih 5 godina, kao i analiza odnosa državnih organa, pre svega sudova i javnih tužilaštava prema najvažnijim pravnim načelima i pravnim institutima krivičnog prava koji imaju odlučujući uticaj na postupanje sudova u krivičnim postupcima, kao i na samu kaznenu politiku sudova. Naglasak je na prikazu nejednakosti procesnog položaja procesnih stranaka u krivičnom postupku (okrivljenog u odnosu na javnog tužioca) sa kojom se odbrana (okrivljeni i njihovi branioci) svakodnevno susreće u praksi, kao i na konkretne razloge koji suštinski utiču da se u krivičnim postupcima u značajnoj meri od strane postupajućih sudova i dalje favorizuje javno tužilačka strana na štetu odbrane - okrivljenih i njihovih branilaca. Predočeni su konkretni razlozi i objašnjenja, kao i pojedini primeri iz sudske prakse, zbog čega je broj (procenat) oslobađajućih presuda u našem pravosudnom sistemu veoma Mali u odnosu na brojnost osuđujućih presuda.
Reference
*** Republika Srbija-Republički zavod za statistiku, https://www.stat.gov.rs/ publikacije/?a=14&s=1402&d=5&r
*** (2009) Službeni glasnik RS, br. 72
*** (2011-2019) Zakonik o krivičnom postupku. SG RS, (Skraćeno -ZKP); 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13, 55/14, 35/19
*** (2001) Zakonik o krivičnom postupku. Sl.List SRJ, 70
Bracey, C.A. (1999) Truth and legitimacy in the American criminal process. Journal of Criminal Law and Criminology, 90(2): 691-728
Grubač, M., et al. (1998) Priručnik za polaganje pravosudnog ispita. Beograd: Službeni glasnik
Igorevna, F.M. (1980) The principle of equality of arms in international criminal proceedings. School of Human Rights Research Series, 55
Luban, D. (1993) Are criminal defenders different?. Michigan Law Review, 91(7): 1729-1729
Mashaw, J.L. (1976) The supreme court's due process calculus for administrative adjudication in Mathews V. Eldridge: Three factors in search of a theory of value. University of Chicago Law Review, 44(1): Article 5
Solum, L.B. (1989) Procedural justice. Southern California Law Review, 78(1): 181-322
Sward, E.E. (1989) Values, ideology, and the evolution of the adversary system. Indiana Law Journal, 64: 301-356
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/MegRev2102233D
primljen: 16.04.2021.
prihvaćen: 22.04.2021.
objavljen u SCIndeksu: 10.12.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka