Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 49, br. 3, str. 35-55
Istraga u krivično-procesnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine, položaj i uloga policije u njenom sprovođenju
Policijska akademija, Beograd, Srbija
Ključne reči: krivično-procesno zakonodavstvo BiH; istraga; tužilac; policija; ovlašćenja policije; sudija za prethodni postupak; sudija za prethodno saslušanje
Sažetak
Autor u radu daje prikaz istrage u krivično-procesnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine. Osim nekoliko teorijskih pitanja koja se odnose na pojam i cilj istrage, u kratkim crtama je prikazan položaj i uloga tužioca i sudije za prethodni postupak (tj. sudije za prethodno saslušanje) u istrazi, dok je centralni deo rada posvećen policiji, kao aktivnom subjektu sprovođenja radnji u istrazi, njenim ovlašćenjima i položaja spram drugih subjekata koji učestvuju u ovoj fazi prethodnog postupka. Na kraju, prikazane su zakonske odredbe koje se odnose na obustavu i okončanje istrage.
Reference
*** (2003-2004) Zakon o krivičnom postupku. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 50/03, 111/04, 115/04
*** (2003) Zakon o krivičnom postupku Federacije BiH. Službene novine BiH, 35, 56
*** (2003) Zakon o krivično-kaznenom postupku Distrikta Brčko. Službeni glasnik Distrikta Brčko, br. 10
*** (2003-2005) Zakon o krivičnom postupku. Službeni glasnik BiH, 3,32,36/03, 26,63/04, 13/05
*** (2006) The General Framework Agreement od 14. decembra 1995 godine ('Dejtonski sporazum'). http://www.ohr.int/dpa/default.asp?content_id=380 (02.maj 2006)
Dimitrijević, D.V. (1975) Krivično procesno pravo. Beograd: Savremena administracija, peto prerađeno i dopunjeno izdanje
Grubač, M.V. (2005) Novo krivično procesno zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 77, br. 11, str. 531-547
Grubač, M.V. (2002) Krivično procesno pravo - posebni deo. Beograd: Službeni glasnik, drugo izmenjeno dopunjeno izdanje
Jovičić, D., Matijević, M. (2004) Mjere i radnje policije u pretkrivičnom postupku prema Zakonu o krivičnom postupku Republike Srpske. u: Položaj i uloga policije u pretkrivičnom i prethodnom krivičnom postupku, okrugli sto, Zbornik radova, Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Sijerčić-Čolić, H., Hadžiomeragić, M., Jurčević, M., Kaurinović, D., Simović, M. (2005) Komentari zakona o krivičnom/kaznenom postupku u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Veće Evrope
Simović, M.N. (2003) Krivični postupci u Bosni i Hercegovini. Banja Luka: Visoka škola unutrašnjih poslova
Simović, M.N. (2006) Krivično procesno pravo. Banja Luka: Comesgrafika
Simović, M.N. (2005) Praktični komentar Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske. Banja Luka: Viša škola unutrašjnih poslova
Vasiljević, T. (1971) Sistem krivičnog procesnog prava SFRJ. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vasiljević, T., Grubač, M.V. (2005) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd: Službeni glasnik
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 08.09.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka