Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 2 od 6  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 8, br. 15, str. 50-64
Sjaj i cinizam društvenih promjena - pedeset godina nakon studentskih pobuna širom svijeta (1968-2018)
Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka, Republika Srpska, BiH

e-adresadjordje.vukovic@fpn.unibl.org
Ključne reči: Studenti; protesti; ideje; promjene; politika
Sažetak
Pet decenija nakon burne 1968. godine, kada su protesti studenata potresli svijet i uzrokovali mnoge preobražaje u njegovom budućem razvoju, kontekstualizuju se i aktuelizuju ideje i energija koju su sa sobom nosile nove generacije, povlače se paralele sa današnjim političkim i socijalnim problemima u društvu, a akademska populacija najčešće osuđuje za apatičnost, bezidejnost, konformizam. Iako i dalje postoje protivrječna i kontroverzna tumačenja tih događaja, šezdesetosmaši su ostali sinonim za napredne i revolucionarne pokrete, buđenje, otrežnjenje i ulivanje nove nade građanima, nadahnuće u traganjima za humanijim idejama u politici i kulturi. Premda su u državama širom svijeta masovne pobune nalikovale jedne drugima, one su ipak imale različite motive i karakter, što se naročito vidjelo i na protestima studenata u bivšoj Jugoslaviji. Dok su jedni ustali zbog iznevjerenih ideala socijalizma, nezaposlenosti, siromaštva i problema u obrazovanju, drugi su otvoreno manifestovali nacionalističke i separatističke ciljeve. Protesti studenata na prostorima bivše Jugoslavije održavani su i devedesetih godina prošlog vijeka, posebno u Beogradu, a na njih su se najčešće naslanjali i protesti opozicije. Iako su uvijek imali plemenite namjere i ciljeve usmjerene ka sveopštem interesu i poboljšavanju položaja mladih, po pravilu su ih pratile i razne zloupotrebe.
Reference
Bataković, D. (2000) Nova istorija srpskog naroda. Beograd: Naš dom
Bešlin, M. (2008) 'Uticaji 'juna '68.' na političku situaciju u Jugoslaviji'. u: Tomić Đorđe, Atanacković Petar [ur.] Društvo u pokretu, Novi društveni pokreti u Jugoslaviji od 1968. do danas, Novi Sad: Cenzura
Ćostić, D. (2010) Moć i strepnje. Beograd: Službeni glasnik
Đukić, S. (1990) Slom srpskih liberala, tehnologija političkih obračuna Josipa Broza. Beograd: Filip Višnjić
Đukić, S. (1997) On, ona i mi. Beograd: Radio B92
Fiks, R. (2008) 'Šta je ostalo? Podsećanje na šezdeset osmu', u Povratak u šezdeset osmu - 40 godina od protesta, eseji i intervjui sa protagonistima 1968. Beograd: Fondacija Heinrich Boll - regionalni ured, str. 11-16
Hejvud, E. (2005) Političke ideologije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Hobsbaum, E. (2002) Doma ekstrema. Istorija Kratkog dvadesetog veka 1914-1991. Beograd: Dereta
Kavan, Z., Paluš, M. (2003) Demokratija u Češkoj Republici. u: Kaldor Meri, Vejvoda Ivan [ur.] Prošlost na Istoku, budućnost na Zapadu - demokratizacija u Centralnoj i Istočnoj Evropi, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 95-111
Miladinović, I. (2003) 1968. tajna i opomena. Beograd: Izdavačka kuća 'Dragić'
Nikolić, K. (2017) Jedna izgubljena istorija - Srbija u 20. veku. Beograd: Službeni glasnik
Popov, N. (2008) Društevni sukobi - izazovi sociologije: 'Beogradski jun '68. '. Beograd: Službeni glasnik
Spasić, I. (2004) Sociologija svakodnevnog života. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Valerštajn, I. (2005) Posle liberalizma. Beograd: Službeni glasnik
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/politeia0-17373
objavljen u SCIndeksu: 22.02.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka