Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 39, br. 9-10, str. 38-53
Narrow banking
Ključne reči: usko bankarstvo; 'suviše velika da bi propala'; banka od značaja za finansijski sistem; prudencijalna regulativa; aktivnosti G20; bail-out; bail-in
Sažetak
Usko bankarstvo predstavlja predlog za vrstu banke nazvanu uska banka ili sigurna banka. U krajnjoj liniji, ako bi ovo bilo široko prihvaćeno, moglo bi da vodi do sasvim novog bankarskog sistema. Uske banke bi mogle, merama smanjenja rizika ugrađenim u koncept takve banke, znatno smanjiti verovatnoću za juriše na banke i potrebu za osiguranjem depozita koje organizuje država ili centralna banka. Zagovara se da je to poboljšanje u odnosu na postojeće bankarstvo sa obaveznim rezervama. Usko bankarstvo bi ograničilo banke na to da drže likvidne i sigurne državne obveznice. Kreditiranje bi bila funkcija drugih finansijskih posrednika. To jest, uzimanje depozita i usluge platnog prometa bile bi odvojene od aktivnosti finansijskog posredovanja. U tom konceptu potrebno je postojanje dve vrste banaka (finansijskih kompanija) - po jedna za svaku od tih aktivnosti. Ovaj predlog potiče iz SAD iz vremena Velike depresije i povremeno se obnavlja prilikom finansijskih kriznih situacija. I pored oštrih kritika ovog koncepta u prošlosti, u tekućoj finansijskoj krizi ponovo je na sceni i naročito je suprotstavljen konceptu 'suviše velika da bi propala'. U tom kontekstu su važni koncepti posebnog tretmana banaka od značaja za finansijski sistem iz materijala G20, kao i u pogledu prudencijalne regulative, i takođe razmatranja analitičara i praktičara da bi iskup, spasavanje banaka sredstvima poreskih obveznika poznato kao 'bail-out', trebalo da zameni spasavanje putem 'bail-in', sredstvima stejkholdera.
Reference
*** (2010) Izveštaj predsedavajućeg o ekonomskim i finansijskim merama dogovorenim na samitu G20 u Londonu, Vašingtonu i Pitsburgu, Sent Endrjuz. Bankarstvo, 1-2, 7 novembar 2009 godine
Bert, E. (1991) The narrow bank: A flawed response to the failings of federal deposit insurance. Regulation, spring
Callelo, P., Ervin, W. (2010) Credit Suisse investment bank: From bail-out to bail-in. Economist, 28 January, The Guest Article
Caruana, J. Ten questions with about seven answers. BIS, February 2010
Fisher, I. (1935) 100 percent money. New York: Adelphi
Friedman, M. (1960) A program for monetary stability. Fordham University Press
Hanoun, H. (2010) Towards a global financial stability framework. BIS, Deputy General Manager, BIS, February
Kevin, D. (1999) Too big to fail?. u: Long-Term Capital Management and the Federal Reserve, Cato Institute, September
Kobayakawa, S., Nakamura, H. (2000) A theoretical analysis of narrow banking proposals. Monetary and Economic Studies, May
Litan, R.E. (1987) What Should Banks Do?. Washington: The Brookings Institution
Lowell, B. (1991) Core Banking. McKinsey Quarterly, 1
Pierse, J. (1991) The future of banking. New Haven, CT, itd: Yale University Press
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 28.12.2010.

Povezani članci

Anali Ekon fak Subotica (2000)
Karakteristike bankarskog portfelja i upravljanje rizicima u banci
Vunjak Nenad

Anali Ekon fak Subotica (2003)
Koncept ALM u funkciji upravljanja aktivom i pasivom poslovnih banaka
Vunjak Nenad M., i dr.