Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 10 od 68  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 7, br. 1, str. 73-84
Stav pripadnika policije MUP-a Republike Srpske prema zavisnicima od alkohola i narkotika
Megatrend Univerzitet, Beograd, Srbija

e-adresatoljapc@yahoo.com
Sažetak
Osnovni problem u ovom istraživačkom radu predstavljaju situacije u kojima policija u Republici Srpskoj obavljajući svoje poslove i zadatke primenjuje represivne mere prema licima zavisnim od alkohola i narkotika. Poseban deo ovog problema je namera ovih lica da upotrebe oružje. Na osnovu toga formulisan je predmet istraživanja: "Stav pripadnika policije MUP-a RS prema zavisnicima od alkohola i narkotika". Cilj istraživanja je utvrditi potreban nivo represivnih mera policije prema navedenim licima. Ukoliko se pripadnici policije u toku izvršavanja zadataka suočavaju sa licima pod uticajem alkohola ili narkotika, utoliko su potrebne posebne represivne mere, odnosno, ako zavisnici od alkohola i narkotika prilikom intervencije policije pružaju otpor, onda policijska ovlašćenja moraju biti šira. Sprovedeno je anketiranje pripadnika MUP-a Republike Srpske, odnosno, izvršena je procena intenziteta njihovih stavova i uverenja koja se odnose na nameru lica u alkoholisanom stanju i zavisnika od psihoaktivnih supstanci da upotrebe oružje protiv policije. Naučni doprinos u ovom radu je analiza empirijskog istraživanja koja predstavlja polaznu osnovu u donošenju novih pravnih propisa u primeni represivnih mera prema ovim licima.
Reference
*** Saopštenje Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske od 23.04.2019. godine. dostupno na: www.rt-rs.pravosudje.ba
*** (2017) Krivični zakonik Republike Srpske. Službeni glasnik Republike Srpske, Banja Luka, Broj: 64/17
Alčaz, S. (2007) Narkomanija-vrste droge i njihova dejstva. u: Nikolić D. [ur.] Akcioni program primarne prevencije bolesti zavisnosti pušenja, alkoholizma i narkomanije, Beograd: Narodna knjiga Alfa, str. 58-59
Bošković, M. (1995) Kriminologija i socijalna patologija - društvo - zločin, strast i bolest. Novi Sad: Matica srpska, str. 219-220
Ignjatović, Đ. (2011) Kriminologija. Beograd: Dosije studio
Jerotić, V. (2006) Ličnost narkomana. Beograd: Ars Libri, str. 12
Korać, H. (2008) Droge kao uzrok pojave kriminaliteta. Novi Pazar, 17-17
Kostić, P. (2003) Priručnik PIE-JRS - profil indeks emocija, Jugoslovenska revizija i standardizacija. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju, treće izdanje
Nikolić, D. (2007) Bolesti zavisnosti pušenje, alkoholizam, narkomanija. Beograd: Narodna knjiga Alfa, str. 245
Nikolić, D. Bolesti zavisnosti pušenje, alkoholizam, narkomanija. Beograd: Narodna knjiga Alfa, str. 13
Savezni zavod za zaštitu i unapređenje zdravlja (1995) Kako suzbijati narkomaniju i alkoholizam u zajednici - model opštinskog programa. u: Priručnik za edukaciju učesnika programa, Beograd, str. 72
Stojanović, Z. (2009) Krivično pravo-opšti deo. Beograd: Pravna knjiga, str. 171-172
Trbić, V. (2007) Alkohol, droga broj jedan - faze razvoja alkoholizma. u: Nikolić, D. [ur.] Akcioni program primarne prevencije bolesti zavisnosti pušenja, alkoholizma i narkomanije, Beograd: Narodna knjiga Alfa, str. 42
Vlačić, A. Statistička obrada podataka i analiza rezultata istraživanja, na osnovu standarada
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/trendpos1901073M
objavljen u SCIndeksu: 29.07.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka