Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 7  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 59, br. 2, str. 302-320
Zakonodavna smušenost u pretvaranju javnog u nejavno društvo
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresanebojsaj@ius.bg.ac.rs
Ključne reči: javno društvo; pretvaranje u nejavno društvo; zatvaranje akcionarskog društva
Sažetak
U članku se analizira pretvaranje javnog u nejavno društvo i ukazuje na nejasnosti i na pravnu prazninu u njegovom regulisanju, koja je nastala donošenjem Zakona o tržištu kapitala Srbije 2011. godine. Tim zakonom se izričito uređuje pretvaranje javnog u nejavno društvo, ali samo u slučaju kad se akcije javnog društva povlače s organizovanog tržišta (tzv. regulisano tržište odnosno MTP). Nema, međutim, pravila za slučaj kad javno društvo, čijim se akcijama trguje na neorganizovanom javnom tržištu (tzv. OTC), odluči da ih povuče sa njega, čime postaje nejavno društvo. Pisac razmatra mogućnosti za tumačenje nastale praznine, ukazujući na dosadašnju nezakonitu praksu zabrane tog pretvaranja. Zaključuje se da su zakonska pravila o pretvaranju javnog u nejavno društvo ograničenog domašaja, te da bi izmenom tog zakona trebalo da im se proširi primena i na javna društva na neorganizovanom tržištu.
Reference
*** (2011) Zakon o privrednim društvima - ZOPD. Službeni glasnik RS, br. 36
*** (2004) Zakon o privrednim društvima - ZOPD. Službeni glasnik RS, br. 125
*** (2003-2005) Zakon o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata. Sl. glasnik RS, br. 65/02, 57/03, 55/04, 45/05; čl. 52, 53, 261
*** (2011) Zakon o tržištu kapitala Srbije - ZTK. Službeni glasnik RS, br. 31, čl. 2, tač. 35, 36, 38, 43
Broude, P., Harman, T., Underwood, P. (2005) Going private and going dark. 2, http://www.foley.com/files (30.juli 2001)
Davies, P.L. (2003) Gower and Davies principles of modern company Law. London: Sweet & Maxwell
Dorothea, C. (2003) Kreymborg going private with public concern. Montreal, http://digitool.library.mcgill.ca/webclient/StreamGate?folder_id=0&dvs=1312025028200~112 (30.juli 2011)
Girvin, S., Frisby, S., Hudson, A. (2010) Charlesworth's company law. London: Sweet & Maxwell
Jovanović, N.Đ. (2005) Otvaranje i zatvaranje privrednih društava. Pravo i privreda, vol. 42, br. 1-4, str. 65-76
Keenan, D., Bisacre, J. (2005) Company law. Harlow: Pearson
Kelly, D., Holmes, A., Ruth, H. (2002) Business law. London: Cavendish Publishing
Marković-Bajalović, D. (2005) Upravna i nadzorna funkcija u otvorenom akcionarskom društvu. Pravo i privreda, vol. 42, br. 5-8, str. 186-197
Mayson, S.W., French, D., Ryan, C.L. (2001) Company law. London: Blackstone Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 07.03.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka