Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 5 od 83  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 9, br. 2, str. 40-46
Motivacija zaposlenih u javnom sektoru Srbije - analiza slučaja
aVisoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
bUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za poslovne studije i pravo - FPSP, Beograd, Srbija

e-adresamilan.dragic@vspep.edu.rs, edita.kastratovic@vspep.edu.rs, stojkovic.oko9@gmail.com
Ključne reči: motivation; public sector; factors
Sažetak
U radu su analizirani motivacioni faktori i njihov uticaj na ponašanje i učinak zaposlenih u javnom sektoru. Anketiranje zaposlenih u javnom sektoru je sprovedeno na teritoriji Banata. Prikupljeni podaci su podvrgnuti deskriptivnoj i komparativnoj statističkoj proceduri. Rezultati istraživanja su pokazali da postoji određeno odstupanje u pogledu stavova zaposlenih o motivacionim faktorima. Rezultati su potvrdili specifičnost a ujedno i razliku u pogledu stavova zaposlenih u javnom sektoru na teritoriji Banata u odnosu na region i svet.
Reference
Coccia, M. (2019) Intrinsic and extrinsic incentives to support motivation and performance of public organizations. Journal of Economics Bibliography, Vol 6, Mart, pp. 22
Gavrić, G., Čukanović-Karavidić, M., Pešić, D. (2020) Employee motivation and cultural influence. International Review, br. 1-2, str. 82-87
Karić, M. (2014) Motivacija zaposlenih iz javnog sektora - slučaj opštine Novi Grad. Sarajevo, str. 39
Kastratović, E. (2008) Uvod u menadžment. Beograd: Fakultet za menadžment u sportu, str. 135
Obradović, V., Petrović, D., Mihić, M. (2009) Motivacija - ključni faktor u prevazilaženju uticaja krize. u: SPIN'09, VII Skup privrednika i naučnika, str. 111-113
Radosavljević, Ž., Ćilerdžić, V., Dragić, M. (2017) Employee organizational commitment. International Review, br. 1-2, str. 18-26
Robbins, S., Coulter, M. (2005) Menadžment. Beograd: Data Status, str. 396
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/trendpos2102044D
objavljen u SCIndeksu: 10.12.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka