Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 6 od 83  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 15, br. 1, str. 60-70
Novi pristupi upravljanju rizicima investiranja javnog sektora u post-kriznom periodu - studija slučaja Republika Srbija
Univerzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica, Srbija

e-adresamilancvetkov011@gmail.com
Sažetak
Predmet istraživanja u radu jeste sagledavanje, opisivanje i analiziranje novih pristupa upravljanju rizicima investiranja javnog sektora, sa posebnim fokusom na Republiku Srbiju kao domaću ekonomiju. Kriza iz 2008. godine je, između ostalog, za svoju posledicu imala i potpuno napuštanje neoliberalnog pritupa tržištu, odnosno potpuno redefisanje tržišnih odnosa, mesta, uloge i značaja pojedinih tržišnih učesnika na njima. Ove nove tržišne okolnosti su naročito uticale na poziciju javnog sektora na tržištu i njegov nastup na njemu, pa je otuda osnovni cilj istraživanja koje se namerava realizovati u ovome radu dolaženje do konkretnih, u praksi validiranih saznanja o novim pristupima upravljanju rizicima investiranja javnog sektora u postkriznom periodu, naročito se fokusirajući na Republiku Srbiju i njen javni sektor. Rezultati istraživanja treba da omoguće nova saznanja o modalitetima i efektima novih pristupa upravljanju rizicima investiranja javnog sektora u post-kriznom periodu, omogućavajući na taj način efikasno i efektivno repozicioniranje mesta, uloge i značaja koji javni sektor ima na tržištu Republike Srbije. U tom smislu, oni će biti korisni kako akademskoj javnosti za širenje naučne baze u oblasti, tako i kreatorima politika u procesima formulisanja i implementiranja politika u javnom sektoru.
Reference
Afonso, S. (2003) Public sector efficiency, an international comparison. European Central Bank working paper series, 242
Afonso, S. (2006) Public sector efficiency: evidence for new EU member states and emerging markets. European Central Bank working paper series, 581
Andrews, R. (2010) New Public Management and the Search for Efficiency. u: Christensen T. ; Laegrid P. [ur.] Ashgate Research Companion to the New Public Management, Aldershot: Ashgate Press, 281-94
Caperchione, E., Demirag, I., Grossi, G. (2017) Public sector reforms and public private partnerships: Overview and research agenda. Accounting Forum, 41(1): 1-7
Dašić, G. (2018) Savremeni trendovi u razvoju javnog sektora. Srpska akademska misao, (5): 7-25
Đuričin, S., Đukić, M. (2017) Ocena ekonomsko finansijske moći odabranih javnih preduzeća u Republici Srbiji. u: Opportunities for inclusive and Resilient Growth: tematski zbornik, Beograd: Institut ekonomskih nauka, 89-104
Jovanović, P. (2020) Izazovi upravljanja i motivacije u javnom sektoru u Srbiji. u: Edicija Zbornici, Beograd: Institut društvenih nauka, 118-139
Madžar, Lj. (2015) Gordijev čvor javnih preduzeća u Srbiji: Drešiti ili seći?. u: Restrukturiranje javnih preduzeća u uslovima institucionalnih ograničenja, Beograd: Ekonomski fakultet
Nedić, V., Despotović, D., Cvetanović, S., Đukić, T., Petrović, D. (2020) Institutional reforms for economic growth in the Western Balkan countries. Journal of Policy Modeling, 42(5): 933-952
Themsen, T.N., Skã¦rbã¦k, P. (2018) The performativity of risk management frameworks and technologies: The translation of uncertainties into pure and impure risks. Accounting, Organizations and Society, 67: 20-33
Veselinović, P. (2014) Reforma javnog sektora kao ključna determinanta uspešnosti tranzicije privrede Republike Srbije. Ekonomski horizonti, vol. 16, br. 2, str. 137-155
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/poseko19-33230
primljen: 24.05.2021.
prihvaćen: 28.06.2021.
objavljen u SCIndeksu: 26.01.2022.

Povezani članci

Nema povezanih članaka