Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
2012, br. 135, str. 233-250
Uticaj svetske ekonomske krize na proces digitalizacije medija u Srbiji
Univerzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za menadžment - FAM, Sremski Karlovci
Ključne reči: svetska ekonomska kriza; javni servis; mediji; finansijska pomoć države; digitalizacija
Sažetak
Ovaj rad predstavlja kratak prikaz situacije u industriji domicilnog javnog servisa, sa osvrtom na njegovu prošlost i tendencije daljeg razvoja. Poseban naglasak u radu je na procesu digitalizacije medija u Srbiji. Pokušaćemo da pojasnimo na koji način i pod kojim finansijskim uslovima, javni servis Srbije planira da sprovede proces digitalizacije usled negativnih efekata svetske ekonomske krize. Imajući u vidu nizak životni standard građana, pažnja će u radu biti usmerena na planirane troškove države Srbije (ali i finansijske izdatke njenih građana) u procesu tranzicije digitalnog signala. Srbija će ovaj poduhvat finansirati uz pomoć međunarodnih institucija, dok će Vlada Srbije, usled recesije, biti u mogućnosti da pomogne samo socijalno ugroženom stanovništvu. Digitalizaciju treba posmatrati kao finansijski poduhvat i kao dugoročnu investiciju, koja će unaprediti poslovanje domaćeg medijskog sektora. Proces digitalizacije medija u Evropi je u poodmakloj fazi. Srbija, u odnosu na zemlje članice Evropske unije, ali i države u regionu, kasni sa procesom digitalizacije.
Reference
*** (2011) Izveštaj o finansijskom poslovanju za period januar-jun 2011. RTV
*** (2011) Strategija razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji do 2016. godine
*** (2010) Tekst medijske studije na srpskom jeziku. http://www.uns.org.rs/Storage/Documents/2010/Tekst%20medije/Tekst%20medijske%20%studije%20na%20srpskom%20jeziku.doc
*** (2009) Tržište oglašavanja Srbije. Beograd: Institut ekonomskih nauka
*** (2002-2006) Zakon o radiodifuziji. Službeni glasnik RS, br. 42/2002, 97/2004, 76/2005, 79/2005 - dr. zakon, 62/2006, 85/2006 i 86/2006
*** Footprint of financial crisis in the media. http://www.soros.org/initiatives/media/articles_ publications/publications/financial-crisismedia-20091201/aa-overview-20091201.pdf
*** (2010) Analiza makroekonomskih i fiskalnih kretanja u 2010. godini. Ministarstvo finansija Republike Srbije, http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/dokumenti/Analiza%20makroekonomskih%20i%20%fiskalnih%20kretanja%20u%202010_%20godini.pdf
*** (2011) World Economic Outlook. IMF, April, Appendix http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/index.htm
*** (2010) CEE Digital Switchover Outlook 2010. KPMG, http://www.kpmg.com/CEE/en/IssuesAndInsightsArticlesPublications/Documents/CEE%20Digital%20Switchover%20Outlook%202010%20-%20May%202010.pdf
Drašković, V., Jovanović, R. Savremena globalna finansijska kriza i mediji. Medijski dijalozi, No. 2, str. 33-46, http://med-dij.com/033-46%20Medijski%20dijalozi%20-VDraskovic%20i%20RJovovic.pdf
Golubović, N. (2009) Anatomija globalne finansijske krize i implikacije za zemlje Centralne i Istočne Evrope. Teme, vol. 33, br. 2, str. 471-491
Grubišić, Z., Paunović, M. (2011) Uticaj makroekonomskih i socijalnih faktora na razvoj bankarskog sektora zemalja centralne i istočne Evrope u uslovima recesije. Finansije, vol. 66, br. 1-6, str. 200-218
Guzina, B. Srbija na dobrom putu-digitalizacija radija i televizije. http://www.audiohard.com/hificafe/dokumentacija/Digitalizacija-za-Hi-Fi-caffe.pdf
Milošević, M., Petrović, T. (2008) The late beginning of digital television in Serbia. u: Public Service Television in the Digital Age: Strategies and Opportunities in Six South-East European Countries (forthcoming), Sarajevo: Mediacentar, http://www2.cji.ro/userfiles/file/PBS_SEENPM/Serbia_chapter_Milosevic-Petrovic.pdf
Ministarstvo finansija Republike Srbije (2010) Revidirani memorandum o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2010. godinu sa projekcijama za 2012. i 2013. godinu. http:// www.mfin.gov.rs/UserFiles/ File/ dokumenti/ Revidirani% 20memorandum% 20o%20budzetu% 20i% 20ekonomskoj% 20i% 20fiskalnoj%20politici% 20za% 20 2011_% 20godinu% 20sa%20projekcijama%20za%202012_%
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura1235233P
objavljen u SCIndeksu: 24.07.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka