Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 6 od 37  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 2, br. 4, str. 11-26
Medijska pismenost i PR - od protivrečnosti do uzajamnosti
Visoka škola za komunikacije, Beograd

e-adresaboban.tomic@viskom.ac.rs
Ključne reči: Mediji; medijska pismenost; odnosi s javnošču; obrazovanje; javnost
Sažetak
Razvoj koncepta medijske pismenosti, u zemljama zapadnog Balkana, odvija se uz mnogo razlika u dinamici, sadržini i razumevanju osnovnih principa medijske pismenosti. Prihvativši međunarodno priznata načela medijske i informatičke pismenosti, prosvetni, akademski i medijski autoriteti na različite načine su razumeli i otpočeli primenu tog koncepta. Stepen razvoja i primene koncepta medijske i informatičke pismenosti značajno se razlikuje u zemljama regiona a u pojedinim zemljama skoro da nema napretka. Jedno od pitanja koje se nužno nameće, jeste pitanje metoda rada i korišćenja resursa. Teza od koje polazimo u istraživanju jeste da sam koncept i principi medijske i informatičke pismenosti nisu u dovoljnoj meri predstavljeni i protumačeni niti u akademskoj niti u široj javnosti u zemljama zapadnog Balkana. Relativna zatvorenost koncepta u uže akademske okvire u potpunoj je suprotnosti sa idejama medijskog opismenjavanja i kao takva nanosi značajne štete promociji koncepta medijske i informatičke pismenosti. Ključno pitanje referiše se na odnos koncepta medijske i informatičke pismenosti i njegove prezentacije i komunikacije sa najširom javnošću. Da li je konceptu medijske pismenosti nedostajao odnos s javnošću iz kojeg bi se, posledično, izrodilo bolje razumevanje i potpora te iste javnosti? U radu istražujemo odnos medijske i informatičke pismenosti i odnosa s javnošću kao dva različita fenomena i modela, ali i njihovu uslovljenost i neophodnost sadejstva u pravcu ostvarivanja javnog interesa.
Reference
Bake, D. (2013) Medijska pedagogija. Beograd: Fakultet za medije i komunikacije
Broom, G.M. (2010) Cutlip & Center's Učinkoviti odnosi s javnošću. Zagreb: Mate
Filipović, V., Kostić, M., Prohaska, S. (2001) Odnosi s javnošću. Beograd: FON, 2001
Kastels, M. (2014) Moć komunikacija. Beograd: Clio
Lippmann, W. (1995) Javno mnijenje. Zagreb: Naprijed
Long, P., Wall, T. (2012) Media studies, texts, production, context. London - New York: Routledge
Poter, D. (2011) Medijska pismenost. Beograd: Clio
Skoko, B. (2006) Priručnik za razumijevanje odnosa s javnošću. Zagreb: Novelti Millenium
Street, J. (2003) Masovni mediji, politika i demokracija. Zagreb: Fakultet političkih znanosti
Tomić, B. (2015) Školska štampa i razvoj medijskih kompetencija. Medijski dijalozi, Podgorica, god. VIII, br. 22, str. 187 - 209
Tomić, Z. (2013) Teorije i modeli odnosa s javnošću. Zagreb - Sarajevo: Synopsis
Tomić, Z. (2016) Odnosi s javnošću, teorija i praksa. Zagreb - Sarajevo: Synopsis
Tomić, Z., Skoko, I., Ćorić, N. (2003) Razvoj i primjena odnosa s javnošću. Mostar: Gaudeamus, IV (2003). 19-28
van der Meiden, A. (1993) Public relations, uvod u odnose s javnošću. Novi Sad: Prometej
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/humanistika1804011T
objavljen u SCIndeksu: 21.03.2019.

Povezani članci