Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 8 od 37  
Back povratak na rezultate
2017, br. 1, str. 295-312
Tradicionalni teorijski pristup u objašnjenju moralne panike
Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti

e-adresaalex.mag.ilic@gmail.com
Sažetak
U radu autor razmatra tradicionalni teorijski pristup u objašnjenju procesa moralne panike, naročito u kontekstu etapa kroz koje prolazi u svom nastanku. Razmotrena su tri teorijska pristupa: model širokih masa, elitistički konstruisan model i model nestručnih interesnih grupa ili društvenih pokreta. Model širokih masa polazi od stava da je šira javnost osnovno polazište u nastanku većine moralnih panika. Drugim rečima, koreni svake moralne panike nalaze se u prethodno aktiviranoj zabrinutosti opšte javnosti. S druge strane, elitistički konstruisan model tvrdi da vladajuća elita prouzrokuje, stvara, odnosno usmerava moralnu paniku. Najčešći motiv kojim se rukovodi elita u procesu nastanka moralne panike jeste skretanje pažnje javnosti sa stvarnih problema, a kriminalitet je jedna od pogodnih tema za postizanje tog cilja. Treća teorija o moralnoj panici daje prednost interesnim grupama, odnosno društvenim pokretima, i smatra da ti subjekti imaju odlučujuću ulogu u nastanku većine moralnih panika. U tom smislu u radu se posebno ističe razlika između interesnih grupa i društvenih pokreta. Na kraju rada autor ukazuje na značaj uključivanja i modernijih pristupa u objašnjenju moralne panike kako bi se toj problematici pristupilo na sveobuhvatan način.
Reference
Bek, U. (2007) Svetsko rizično društvo - u potrazi za izgubljenom sigurnošću (Weltrisikogesellschaft : Auf der Suche nach der verlorenen Sicherheit, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 2007, prevodilac: Glišović, Lj.). Novi Sad: Akademska knjiga
Clarke, L., Chess, C. (2008) Elites and panic: More to fear than fear itself. Social Forces, 87(2), 993-1014
Cohen, S. (2011) Folk devils and moral panics: The creation of the mods and rockers. London-New York: Routledge
Cohen, S. (2011) Whose side were we on?: The undeclared politics of moral panic theory. Crime, Media, Culture: An International Journal, 7(3), 237-243
David, M., Rohloff, A., Petley, J., Hughes, J. (2011) The idea of moral panic: Ten dimensions of dispute. Crime, Media, Culture: An International Journal, 7(3), 215-228
Fuko, M. (2007) Poredak diskursa (L'ordre du discours, Paris, 1970, prevodilac: Aničić D.). Beograd: Karpos
Goode, E., Ben-Yehuda, N. (2009) Moral panics: The social construction of deviance. Chicester: Wiley Blackwell
Ignjatović, Đ. (2009) Teorije u kriminologiji. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Kopel, D.B. (1993) The 'assault weapon' panic. Journal on Firearms and Public Policy, 5, 29-66
Tompson, K. (2003) Moralna panika (Moral Panics, 1998, prevodilac Vranić, I.). Beograd: Clio
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/GFB1701295I
objavljen u SCIndeksu: 29.03.2020.
Creative Commons License 4.0