Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 33  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 57, br. 10-12, str. 35-49
Pravni položaj društva za posebne namene i njegova uloga u projektima javno-privatnog partnerstva
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
bUniverzitet Union, Fakultet za pravne i poslovne studije 'dr Lazar Vrkatić', Novi Sad
Ključne reči: društvo za posebne namene; projektna kompanija; privredno društvo; javno-privatno partnerstvo
Sažetak
Društva za posebne namene su specifični poslovni subjekti, koji se osnivaju za potrebe realizacije određenog projekta, a radi zaštite samog posla, pri čemu se poslovni i finansijski rizici u vezi sa datim projektom (pre svega rizik od nastupanja stečaja) prenose sa matične kompanije (osnivača ili sponzora) na ovo društvo. U pravnoj nauci ne postoji jedinstven stav po pitanju pravnog položaja društva za posebne namene, te situacija u kojima je neophodno njegovo osnivanje, a posebno po pitanju odnosa ovog društva sa njegovim osnivačima. Najveću primenu društva za posebne namene imaju u slučaju kada se koristi projektno finansiranje kod javno-privatnog partnerstva, gde se društvo za posebne namene pojavljuje u ulozi nosioca projekta. Međutim, na nacionalnom nivou se na sva pitanja povodom osnivanja i poslovanja ovih društava, primenjuje Zakon o privrednim društvima kao lex generalis, čime se propušta prilika da se uvaže specifičnosti ovih poslovnih subjekata. Namera autora je da stvore konceptualni okvir za razumevanje ove pravne kategorije i ukažu na potrebu da se u izvesnim aspektima njegovog osnivanja, odnosno poslovanja usvoje posebna pravila, čime bi se stvorili povoljniji uslovi za povećanu kontrolu, transparentnost i efikasnost ovih privrednih subjekata.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 27.03.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka