Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 6 od 33  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 11, br. 1, str. 74-86
Aktuelni legislativni tretman javno-privatnog partnerstva i koncesija u Srbiji
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK

e-adresajela_sup@yahoo.com, majaskovacevic@gmail.com
Ključne reči: javno-privatno partnerstvo; koncesije; legislativni tretman; Republika Srbija
Sažetak
Dugi niz godina, na prostoru Srbije, u oblasti javno-privatnog partnerstva bio je izražen nedostatak adekvatnog i podsticajnog pravnog okvira. Prvi zakonski tekst u ovoj oblasti usvojen je 2011. godine. Predmet analize ovog rada jeste sadržina i značenje aktuelnog legislativnog tretmana javno-privatnog partnerstva i koncesija u Srbiji. Rad je metodološki zasnovan na teorijskoj analizi relevantnih savremenih stavova u teoriji, te normativnoj analizi primarnog legislativnog izvora - Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama. Imajući u vidu kompleksnost i višedimenzionalnost projekata javno-privatnog partnerstva, svakako se u daljem razvoju saradnje javnog i privatnog sektora očekuje i kontinuirani razvoj i unapređenje legislativnog tretmana svih relevantnih pitanja iz ove oblasti.
Reference
*** (2008) Public-private partnerships: In pursuit of risk sharing and value for money. Paris: OECD Publishing
*** (2011/2016) Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama. Službeni glasnik RS, br. 88/2011, 15/2016 i 104/2016
Cvetković, P. (2012) Regulatorni okvir javno-privatnog partnerstva: pregled novih rešenja. Polis, 1 (2): 10-17
Cvetković, P., Zdravković, U. (2012) Javno-privatno partnerstvo u pravnom sistemu Republike Srbije - polazna razmatranja. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 63, str. 147-167
Cvetković, P. (2014) Contractual framework of private-public partnership: The sui generis nature of PPP as a result of the holistic approach. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 66, str. 105-120
Drljača-Kanazir, S. (2015) PPP as a modern concept for providing public goods and services and its application in Serbia. Bankarstvo, vol. 44, br. 3, str. 112-139
Grubišić, Z., Musabegović, I., Kamenković, S. (2015) Uporedni prikaz implementacije koncepta javnog-privatnog partnerstva u odabranim zemljama centralne i jugoistočne Evrope. u: Proceedings of the International Scientific Conference - Synthesis 2015, Belgrade, Serbia: Singidunum University, str. 481-485
Gupta, O., Biswas, N. (2010) Public Private Partnership: Indian Economy. SCMS Journal of Indian Management, 7 (1): 44-53
Knežević, M. (2010) Značaj koncesija za strana ulaganja u Republici Srbiji. Ekonomski horizonti, 12(1): 89-102
Milosavljević, B. (2012) Izazovi i dileme u vezi sa javno-privatnim partnerstvom. Polis, 1 (2): 37-43
OECD (2010) Dedicated public-private partnership units: A survey of institutional and governance structures. Paris, France
Stanković, B., Vignjević, Đ.N. (2013) Javno-privatno partnerstvo i koncesije, kao posebni oblici stranih ulaganja u Srbiji. EMC Review - Časopis za ekonomiju - APEIRON, 6(2): 285-298
Vasiljev, V. (2015) Javno-privatna partnerstva u Evropskoj uniji i Srbiji - razvoj modela, tržišta i zakonskog okvira. Beograd: Fakultet političkih nauka, doktorska disertacija
Vasiljev, V. (2014) Osnovne karakteristike javno-privatnih partnerstava. Godišnjak Fakulteta političkih nauka, vol. 8, br. 11, str. 77-94
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/etp1801074M
objavljen u SCIndeksu: 06.07.2018.
Creative Commons License 4.0