Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 3 od 21  
Back povratak na rezultate
2019, br. 164, str. 260-280
Digitalne komunikacije i publika - od posmatrača prema učesniku
Univerzitet Metropolitan, Fakultet za menadžment, Beograd
Ključne reči: digitalne komunikacije; publika; informacionokomunikacione tehnologije; mediji; veb 2.0; paradigma participativnosti; društveni mediji
Sažetak
Imajući u vidu da su različiti vidovi saradnje i aktivna uloga pojedinca u stvaranju i distribuciji sadržaja suštinski važni za polje savremene kulture u 21. veku, u radu "Digitalne komunikacije i publika: od posmatrača prema učesniku?" u našem fokusu je publika i promene u odnosu publike prema procesima konzumiranja i stvaranja sadržaja, pre svega one promene koje su nastaju pod uticajem informaciono-komunikacionih tehnologija. U uvodnom delu date su osnovne napomene o pojmu publike, a potom razmatrane promene u potrebama, svakodnevnim navikama i aktivnostima publike (i/ili korisnika) u kontekstu informacionog društva. Imajući u vidu tradicionalno razumevanje i tumačenje uloge publike i korisnika, koje je pre svega upućivalo na njihovu nešto pasivniju ulogu - ulogu konzumenata i primalaca u svakodnevnom procesu stvaranja informacija, u radu se nastojalo da se doprinese boljem razumevanju aktivne i stvaralačke uloge i potencijala savremene publike.
Reference
Awan, F. (2008) Understanding Audiences. Chapter 3, Part of full PhD Thesis, http://www.artlab.org.uk/fatimah-awan-04.pdf
Bateman, P., Pike, J. (2007) Lurking in online communities: A communication apprehension perspective. Philadelphia: Academy of Management-OCIS Division
Beer, D., Burrows, R. (2010) Consumption, Prosumption and Participatory Web Cultures: An Introduction. Journal of Consumer Culture, 10(1): 3-12
Bird, E.S. (2011) Are we all producers now? Convergence and media audience practices. Cultural Studies, 25(4-5): 502-516
Blank, P., et al. (2013) Participatory Culture and Media Life: Approaching Freedom. u: Delwiche, A. Jacobs Henderson [ur.] The participatory cultures handbook, New York: Routledge, The Janissary Collective, Chapter 26, Kindle Edition
Bruns, A. (2007) Produsage: Towards a Broader Framework for User-Led Content Creation. u: Creativity & Cognition: Proceedings, http://eprints.qut.edu.au/6623
Casey, M.E., Savastinuk, L.C. (2007) Library 2.0: A guide to participatory library services. Medford, New Jersey: Information Today, Inc
Castells, M. (2000) Uspon umreženog društva. Zagreb: Golden marketing
Crawford, K. (2011) Listening, not Lurking: The Neglected Form of Participation. u: Fortunati, L., Gebhardt, J. and Vincent, J [ur.] Cultures of Participation, Media Practices, Politics and Literacy
Dragićević-Šešić, M., Stojković, B. (2011) Kultura, menadžment, animacija, marketing. Beograd: Clio
Herman, C.P. The Hidden Costs of E-books at University Libraries
Joubert, M., Wishart, J. (2012) Participatory practices: Lessons learnt from two initiatives using online digital technologies to build knowledge. Computers & Education, 59(1): 110-119
Kar, N. (2013) Plitko. Smederevo: Heliks
Kastels, M. (2014) Moć komunikacija. Beograd: Clio
Katz, J. (1997) The Digital Citizen. http://www.wired.com/1997/12/netizen 29
Kleut, J. (2010) Aktivna publika i novinarstvo. u: Mesto i značaj medijskih studija za međuregionalnu saradnju, Novi Sad: Filozofski fakultet
Kroski, E. (2007) The social tool of Web 2.0: Opportunities for academic libraries. Choice, Vol. 44 No. 12, http://eprints.rclis.org/3852/1/web_2.0.pdf
Krumm, J., Davies, N., Narayanaswami, C. (2008) User-Generated Content. IEEE Pervasive Computing, https://www.computer.org/csdl/mags/pc/2008/04/mpc2008040010.pdf, (preuzeto 15.07. 2014)
Langlois, G. (2013) Participatory culture and the New Governance of Communication: The Paradox of Participatory media. Television & New Media, 14(2): 91-105
Lesig, L. (2006) Slobodna kultura. Beograd: Službeni glasnik
Manovič, L. (2015) Jezik novih medija. Beograd: Clio
Masuda, Y. (2004) Image of the future information society. u: Webster F. [ur.] The Information Society Reader, Canada-USA
Negroponte, N. (1998) Biti digitalan. Beograd: Clio
Nguyen, L.C., et al. (2012) Towards an understanding of the participatory library. Library H i Tech, 30(2)
Nielsen, J. The 90-9-1 Rule for Participation Inequality in Social Media and Online Communities. https://www.nngroup.com/articles/participation-inequality
Petrović, D. (2008) U međumrežju - internet i novi obrasci društvenosti. Beograd: Institut za sociološka istraživanja
Robins, K., Webster, F. (2004) The long history of the information revolution. u: Webster F. [ur.] The Information Society Reader, London: Routledge, str. 62-80
Simon, N. The participatory museum. Chapter 1 http://www.participatorymuseum.org/read
Terkl, Š. (2011) Sami zajedno. Beograd: Clio
Vučenović, T. (2018) Paradigma participativnosti u savremenom medijskom kontekstu. Kultura, Beograd, br. 158, str. 280-303
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura1964260V
objavljen u SCIndeksu: 20.12.2019.