Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 5 od 21  
Back povratak na rezultate
2018, br. 161, str. 435-453
Tranzicija pop kulture iz potrošačkog u hiper­potrošačko društvo
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Departman za sociologiju
Sažetak
Autor ovoga rada bavi se turbulencijama popularne kulture na prelazu iz industrijskog - masovnog proizvođačkog, u postindustrijsko - postkulturno hiperpotrošačko društvo. U prvom delu rada, potrošački mentalitet identifikuje se kod potrošača, zaokupljenog potrošnjom materijalnih i simboličkih dobara, i kod turbo ili hiperpotrošača, koji je potrošnju uzdigao na rang fetiša. I u jednom i u drugom slučaju potrošnja ne bi mogla funkcionisati bez marketinga, reklama i stvaranja robnih marki. Posle podrobne analize opštih odlika potrošnje (u industrijskoj fazi društva) i hiperpotrošnje (u postindustrijskoj fazi), autor pod sociološku lupu stavlja konzumiranje popularnih sadržaja kulture - filma i televizije, a posebno različitih žanrova popularne muzike. U odeljku pod naslovom 'Rok - od muzike pobune do tržišnog artikla' propituju se transformacije rok muzike i različitih načina njene recepcije, od prvih taktova te muzike do danas. Autor analizira posleratno tržište mladih, uključujući industriju ploča, muzičkih kaseta, ce­deova, video­spotova i ostalih nosača zvuka. Ekonomija roka i komercijalna podloga rok muzike stavljali su rok pred velika iskušenja, kada je on morao da vodi dvostruki život: jednom, da ide u susret ukusu i očekivanjima brojne i zahtevne publike, a drugi put da ostvarivanjem profita zadovolji nezajažljive apetite raznih biznismena, muzičkih producenata, organizatora i menadžera.
Reference
Aleksander, V.D. (2007) Sociologija umetnosti: Istraživanja lepih i popularnih formi. Beograd: Clio
Ambrozić, D. (2018) Jutjub nacija i odlazak rokenrola. Vreme, 6. Septembar, br. 1444. Tekst dostupan na: http://www.vreme.com/cms/view.php?id=1623125 (pristupljeno 2. 10. 2018)
Bennett, A. (2001) Cultures of popular music. Buckingham: Open University Press
Božilović, N. (2004) Rok kultura. Niš: SKC
Čejni, D. (2003) Životni stilovi. Beograd: Clio
Daleore, A. (2008) Značaj star sistema u holivudskoj produkciji do pojave govornog filma. Niš: Niški kulturni centar
Debor, G. (2017) Društvo spektakla. Beograd, Porodična biblioteka br. 4, Anarhija/blok 45
Džejmson, F. (2015) Kraj umetnosti ili kraj istorije. Beograd: Art Press
Đorđević, J. (2009) Postkultura. Beograd: Clio
Fisk, D. (2001) Popularna kultura. Beograd: Clio
Frit, S. (1987) Sociologija roka. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije
Fulkinjoni, E. (1980) Civilizacija slike. Beograd: Institut za film
Harrington, L., Bielby, D. (2001) Constructing the popular: Cultural production and consumption. u: Harrington C.L.; Bielby D.D. [ur.] Popular Culture: Production and Consumption, Oxford: Blackwell Publishing, pp. 1-17
Haug, V.F. (1981) Kritika robne estetike. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije
Hauser, A. (1986) Sociologija umjetnosti. Zagreb: Školska knjiga, 1
Hobsbaum, E. (2014) Kraj kulture: Kultura i društvo u XX veku. Beograd: Arhipelag
Jovanović, P., Lokner, B. (2016) Rokenrol u kandžama interneta. Beograd: Računajte na računare
Lasch, C. (1983) Narcistička kultura. Zagreb: Naprijed
Lipovecki, Ž. (2008) Paradoksalna sreća: ogled o hiperpotrošačkom društvu. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Lyotard, J.F. (2005) Postmoderno stanje: Izvještaj o znanju. Zagreb: Ibis grafika
Makdonald, I. (2012) Revolucija u glavi: pesme Bitlsa i šezdesete. Beograd: Clio
Perković, A. (2011) Sedma republika - pop kultura u Yu raspadu. Beograd: Službeni glasnik
Shuker, R. (1994) Understanding popular music. London: Rutledge
Stivenson, N. (2007) Dejvid Bouvi: slava, zvuk i vizija. Beograd: Clio
Šušnjić, Đ. (2015) Teorije kulture: predavanja. Beograd: Zavod za udžbenike
Torg, A. (2002) Pop i rok muzika. Beograd: Clio
Touraine, A. (1980) Postindustrijsko društvo. Zagreb: Globus
Vučetić, R. (2012) Koka-kola socijalizam: amerikanizacija jugoslovenske popularne kulture šezdesetih godina XX veka. Beograd: Službeni glasnik
Žikić, A. (2007) Iznad svog oblaka. u: Lekić S. [ur.] Rolling Stones - b(r)end koji baš zvuči, Beograd, Status, specijalno izdanje magazina
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura1861435B
objavljen u SCIndeksu: 01.02.2019.

Povezani članci

Komun mediji kultura (2017)
Preobražaj umetnosti i novi teorijski diskursi
Božilović Nikola

Sociološki pregled (2015)
Komunikacija popularnog
Božilović Nikola

Kultura (2016)
Kultura sećanja i jugoslovenski rokenrol
Božilović Nikola

prikaži sve [86]