Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 8 od 21  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 13, br. 35, str. 257-264
Muzička koncepcija kao auditivni tekst i sredstvo prenošenja poruka u okviru masmedijskog radijskog diskursa
Univerzitet umetnosti u Beogradu

e-adresamarija.karan@gmail.com
Ključne reči: radio; muzika; auditivni tekst; jezik; masme-dijski diskurs; plejlista; auditorijum; sistem označavanja; slušaoci; publika
Sažetak
Muzičkom koncepcijom savremenog komercijalnog radija determiniše se diskurs tog mas-medija. Muzika deluje kao auditivni tekst i predstavlja osnovno sredstvo slanja jasno determinisanih i jedinstvenih poruka ka slušaocima. Savremeni radijski auditorijum jeste specifičan kolektiv sjedinjen sa pojedinim crtama modernog društva, a muzička koncepcija/baza je svojevrstan sistem označavanja. Kroz muzičke plejliste (playlist) šalju se poruke koje mogu aludirati na raznovrsne društvene aktivnosti, a uticajem na svest slušalaca postiže se i osećaj njihove realnosti. Pored toga, muzičkim plejlistama se ukazuje na specifičan tembr, te i format radio-stanice. Dakle, muzika na savremenom komercijalnom radiju tretira se kao auditivni tekst koji je usmeren ka psihološkom ispunjenju, ličnom ukusu i ima određen uticaj na stilove života, vrednosti i potrebe slušalaštva. Bilo da je reč o pokušaju uticaja na auditorijum, oblikovanju publike, nametanju lažnih potreba, ili suprotno - odgovaranju i reagovanju na jasne zahteve ciljne grupe, komercijalne radio-stanice muzičkim plejlistama kao auditivnim tekstovima neprestano kreiraju i implementiraju nove modele komunikacije i interakcije.
Reference
Bal, F. (1997) Moć medija - mandarin i trgovac. Beograd: Clio
Crisell, A. (1994) Understanding radio. London, New York: Routledge
Džajls, D. (2011) Psihologija medija. Beograd: Clio, prevele sa engleskog Jelena Vidić i Sonja Banjac
Đurić, D. (2011) Diskursi popularne kulture. Beograd: Fakultet za medije i komunikacije
Fisk, D. (2001) Popularna kultura. Beograd: Clio
Hol, S. (2013) Mediji i moć. Beograd: Karpos, prevodi sa engleskog: Vera Vukelić, Svetlana Samurović i Dušan Maljković
Horkhajmer, M., Adorno, T.V. (1989) Dijalektika prosvjetiteljstva filozofijski fragmenti. Sarajevo: Veselin Masleša
Karan, M. (2014) Establishing the music conception and choosing music on a formatted commercial radio: Music editor or software?. u: Music identities on paper and screen, Belgrade: Department of Musicology, Faculty of Music
Kellner, D. (2004) Medijska kultura - studije kulture, identitet i politika između modernizma i postmodernizma. Beograd: Clio
Martinoli, A. (2015) Strategije programiranja komercijalnog radija - kako se pravi dobar radio. Beograd: Samizdat B92 i Fakultet dramskih umetnosti
McLuhan, M. (2008) Razumijevanje medija - mediji kao čovjekovi produžeci. Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga
Mekkvejl, D. (1979) Uvod u sociologiju masovnih komuniciranja. Beograd: Glas
Poter, D. (2011) Medijska pismenost. Beograd: Clio
Rolan, B. (1975) Zadovoljstvo u tekstu. Niš: Gradina, preveo Jovica Aćin
Šingler, M., Viringa, S. (2000) Radio. Beograd: Clio, preveo sa engleskog: Đorđe Trajković
Šuvaković, M. (2011) Pojmovnik teorije umetnosti. Beograd: Orion art
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/naslKg1635257K
objavljen u SCIndeksu: 02.02.2017.