Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:18

Sadržaj

članak: 1 od 58  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 18, br. 3, str. 173-188
Istorijsko pravni aspekti kažnjavanja fizičkih lica u Srbiji od 1804. do 1945. godine
aMegatrend Univerzitet, Fakultet za pravo, javnu upravu i bezbednost - FDUA, Beograd
bUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Poslovni i pravni fakultet, Beograd
cUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu + Fakultet društvenih nauka, Beograd

e-adresaratko_ljubojevic@yahoo.com, dragana1908@yahoo.com, slobpetrovic@yahoo.de
Sažetak
U radu je objašnjen istorijsko-pravni razvoj krivičnih sankcija na teritoriji današnje Republika Srbije. Rad se bavi istraživanjem krivičnih sankcija i njihovih efekata u Kneževini Srbiji, Kraljevini Srbiji i Kraljevini Jugoslaviji. Analiza krivičnih sankcija u radu je izvršena na osnovu najstarijih pravnih spomenika, kako naše države, tako i šire. Na takav način, sistematskim i temeljnim analiziranjem istorijskih karakteristika i prilika dolazi se do potpunog razumevanja današnjeg poimanja krivičnih sankcija, njihovih vrsta, njihove primene i svrhe. Uočavanjem razlika između nekadašnjeg načina kažnjavanja i današnjeg načina resocijalizacije ljudi omogućava se detaljna analiza efikasnosti ili neefikasnosti rigidnijih krivičnih sankcija. Sublimiranjem osnovnih krivičnih sankcija i njihovih različitih oblika kroz istoriju teži se otklanjanju svih nelogičnosti, nejasnoća i dilema po pitanju ove teme u krivičnom zakonodavstvu Srbije.
Reference
*** (1858) Zbornik zakona i uredbi i uredbenih ukaza izdatih u Kneževini Srbiji od početka do kraja 1858.godine. Beograd: U pravitelstvenoj knjigopečatnji
*** (1859) Zbornik zakona i uredbi i uredbenih ukaza izdatih u Kneževini Srbiji od početka do kraja 1859.godine. Beograd: U pravitelstvenoj knjigopečatnji
*** (1882) Zbornik zakona i uredaba u Kraljevini Srbiji izdanih od 5. septembra 1881. do 28. jula 1882. godine, sa dodatkom nekih ranijih zakona i konvencija i ugovora sa Austro-ugarskom. Beograd: Kraljevsko-srpska državna štamparija
*** (1883) Zbornik zakona i uredaba u Kraljevini Srbiji izdanih od 21. marta do 31. decembra 1883. godine. Beograd: Kraljevsko-srpska državna štamparij
*** (1885) Zbornik zakona i uredaba u Kraljevini Srbiji izdanih od 11. januara do 9. novembra 1885. godine. Beograd: Kraljevsko-srpska državna štamparija
*** (1891) Zbornik zakona i uredaba u Kraljevini Srbiji izdanih od 1. januara 1890. godine do kraja iste godine. Beograd: Kraljevsko-srpska državna štamparija
*** (1892) Zbornik zakona i uredaba u Kraljevini Srbiji izdanih od 1. januara 1891.godine do kraja iste godine. Beograd: Kraljevsko-srpska državna štamparija
*** (1903) Zbornik zakona i uredaba u Kraljevini Srbiji izdanih od 1. januara 1900.godine do kraja iste godine. Beograd: Kraljevsko-srpska državna štamparija
*** (1906) Zbornik zakona i uredaba u Kraljevini Srbiji izdanih od 1. januara 1904. godine do kraja iste godine. Beograd: Kraljevsko-srpska državna štamparija
*** (1975) Zakonik Cara Stefana Dušana, Struški i atonski rukopis. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti-odeljenje društvenih nauka izvori srpskog prava
*** (1845) Zbornik zakona i uredbi i uredbenih ukaza izdatih u Kneževini Srbiji od aprila 1840 God. do kraja decembra 1844.godine. Beograd: Pečatano u Knjigopečatnji Kneževine Srbije
*** (1847) Zbornik zakona i uredbi i uredbenih ukaza izdatih u Kneževini Srbiji od 01. januara 1845. do kraja decembra 1846.god. Beograd: Pečatano u Knjigopečatnji Kneževine Srbije
*** (1849) Zbornik zakona i uredbi i uredbenih ukaza izdatih u Kneževini Srbiji od 01. januara 1847. godine do kraja decembra 1848.godine. Beograd: Pečatano u Knjigopečatnji Kneževine Srbije
*** (1853) Zbornik zakona i uredbi i uredbenih ukaza izdatih u Kneževini Srbiji od početka 1849.godine do kraja 1850.godine. Beograd: U pravitelstvenoj knjigopečatnji
*** (1874) Zbornik zakona i uredaba izdatih u Knjaževstvu Srbiji u 1873. i 1874. godini. Beograd: U državnoj štampariji
*** (1853) Zbornik zakona i uredbi i uredbenih ukaza izdatih u Kneževini Srbiji od početka 1851.godine do kraja 1852.godine. Beograd: U pravitelstvenoj knjigopečatnji
*** (1854) Zbornik zakona i uredbi i uredbenih ukaza izdatih u Kneževini Srbiji od početka do kraja 1853.godine. Beograd: U pravitelstvenoj knjigopečatnji
Dolenc, M. (1930) Tumač krivičnog zakonika Kraljevine Jugoslavije. Zagreb: Tipografija
Krkljuš, Lj. (2015) Pravna istorija srpskog naroda. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Nogo, S. (2010) Sudsko pravo. Beograd: Megatrend Univerzitet
Pavlović, M. (2013) Razvitak prava. Kragujevac: Artprint
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/MegRev2103173L
primljen: 13.05.2020.
prihvaćen: 15.06.2020.
objavljen u SCIndeksu: 28.12.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka