Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 2 od 58  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 51, br. 2, str. 55-68
Obredni kontekst preveravanja u pripoveci "Ljuta neman" Grigorija Božovića
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet

e-adresajelenajevtic789@gmail.com
Ključne reči: obred; preveravanje; rušenje harmonije; sveto i profano; gubitak identiteta; kazna
Sažetak
Srpski narod je u mraku turskog feudalizma vodio istrajnu borbu da sačuva svoj identitet, a obredno-običajna praksa i tradicija bile su jedan od načina. Cilj ovog rada je da u pripoveci Ljuta neman Grigorija Božovića utvrdimo funkciju obreda kao komunikacionog kanala i regulativa u jednoj društvenoj zajednici sa narušenom harmonijom. Preveravanje kao vid kršenja običaja i rušenja harmonije kao posledicu donosi psihološku dramu potrage za identitetom koju proživljavaju poturčenjaci, razapeti između onoga što su bili i onoga što ni(su).
Reference
Ajdačić, D. (2007) Ritualistički pristup književnim tekstovima. u: Ajdačić D. [ur.] Slavistička istraživanja, Beograd: IP 'Filip Višnjić', 67-81
Andrejević, D. (2016) Žena između erosa i tanatosa u prozi Grigorija Božovića. u: Andrejević D., Kostić-Tmušić A. [ur.] Poetika Grigorija Božovića - tematski zbornik vodećeg nacionalnog značaja, Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet, 73-89
Bandić, D. (1991) Narodna religija u Srba u 100 pojmova. Beograd: Nolit
Bojović, D. (2018) Pevači Grigorija Božovića. u: Pitulić V., Suvajdžić B., Zlatković B., Ristić D. [ur.] Savremena srpska folkloristika 5 - Folklorno nasleđe Srba sa Kosova i Metohije u slovenskom kontekstu, Beograd: Udruženje folklorista Srbije, 381-402
Ćosić, B. (1927) U razgovoru sa g. Grigorijem Božovićem, pripovedačem. Reč i slika, III (73-83)
Daglas, M. (1993) Čisto i opasno. Beograd: Plato
Elijade, M. (2003) Sveto i profano. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Fedotov, G. (2010) Svetitelji stare Rusije. Beograd: Logos
Hadži-Vasiljević, J. (1995) Muslimani naše krvi u Južnoj Srbiji. Priština: Grigorije Božović
Hamvaš, B. (1999) Hrišćanstvo - Scientia sacra II. Beograd: Dereta
Jeftimijević, M. (2016) Psihologizacija i karakterizacija likova u pripovetkama Grigorija Božovića. u: Andrejević D., Kostić-Tmušić A. [ur.] Poetika Grigorija Božovića, Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet, 121-137
Jevtović, M. (1996) Ličnost i književno delo Grigorija Božovića. Priština: Institut za srpsku kulturu, Knjiga 2
Jovanović, A. (1999) Pripovedačka hronika srpskog juga. u: Božović G. [ur.] Kosovske priče, Beograd: SKZ, 75-79
Kulišić, Š., Petrović, P., Pantelić, N. (1970) Srpski mitološki rečnik. Beograd: Izdavačko preduzeće 'Nolit'
Lutovac, M. (1955) Gora i Opolje - antropogeografska proučavanja. Srpski etnografski zbornik (SEZb), LXIX, 260-270
Mitić, K. (2018) Inovjerni folklor u putopisno-reporterskom stvaralaštvu Grigorija Božovića. u: Pitulić V., Suvajdžić B., Zlatković B., Ristić D. [ur.] Savremena srpska folkloristika 5 - Folklorno nasleđe Srba sa Kosova i Metohije u slovenskom kontekstu, Beograd: Udruženje folklorista Srbije, 403-411
Palavestra, P. (1995) Istorija moderne srpske književnosti. Beograd: Srpska književna zadruga
Pitulić, V. (2013) Sveto i profano u pripovedačkoj prozi Grigorija Božovića. u: Dimitrijević B. [ur.] Nauka i svet, Niš: Filozofski fakultet, 110-121
Raspopović, M. (2016) Tematski krugovi u pripovedačkom opusu Grigorija Božovića i komentari. u: Andrejević D., Kostić-Tmušić A. [ur.] Poetika Grigorija Božovića, Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet, 63-73
Tolstoj, S., Radenković, Lj., ur. (2001) Slovenska mitologija - enciklopedijski rečnik. Beograd: Zepter book world
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ZRFFP51-30444
primljen: 20.01.2021.
prihvaćen: 06.07.2021.
objavljen u SCIndeksu: 25.09.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka