Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 7 od 58  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 10, br. 2, str. 156-173
(Ne)pomirljivost kazne doživotnog zatvora i ljudskih prava
Beogradski centar za ljudska prava, Beograd

e-adresaius.vladica@gmail.com
Sažetak
Od maja 2019. godine Srbija se pridružila većinskom delu evropskih zemalja koje u sistemima krivičnih sankcija predviđaju kaznu doživotnog zatvora. Uprkos odbijanju nadležnih organa da o ovom pitanju povedu javnu raspravu, uvođenje doživotnog zatvora uz isključivanje mogućnosti uslovnog otpuštanja osuđenih za pojedina dela kažnjiva ovom kaznom dočekano je uz primetno interesovanje i aktivizam predstavnika domaće i međunarodne stručne javnosti. Osim pregleda izmena Krivičnog zakonika koje se odnose na ovu kaznu, najveća pažnja u radu je posvećena standardima ljudskih prava koji se odnose na doživotni zatvor, pretežno proisteklim iz prakse Evropskog suda za ljudska prava. U radu se analizira mogućnost njihove primene u okvirima važećeg krivičnopravnog zakonodavstva. Na kraju rada, autor ukazuje na moguće pravce razmišljanja de lege ferenda koji bi predstavljali alternativu doživotnom zatvoru, smatrajući ga ozbiljnim izazovom za zaštitu dostojanstva osuđenih.
Reference
Dragičević-Dičić, R. (2015) U susret izmenama Krivičnog zakonika. Bilten Vrhovnog kasacionog suda, Beograd, br. 2
Đorđević, Đ. (2015) Preopterećenost zatvorskih kapaciteta i moguća rešenja ovog problema. Revija za kriminologiju i krivično pravo, Beograd, br. 2-3
Ignjatović, Đ. (2013) Komparacija kriminaliteta i kaznene reakcije - Srbija - Evropa. Beograd: Pravni fakultet-Edicija Crimen
Ignjatović, Đ. (2016) Uslovni otpust - pravna i penološka analiza. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 64, br. 1, str. 31-66
Kolarić, D. (2015) Doživotni zatvor - pro et contra. Pravni život, Beograd, br. 9
Lazarević, J., Škulić, M. (2015) Osnovne planirane novele Krivičnog zakonika Srbije. Bilten Vrhovnog kasacionog suda, Beograd, 56; 2
Mrvić-Petrović, N. (2009) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union, II izdanje
Roxin, C. (2006) Strafrecht: Allgemeiner Teil. u: Rechtswissenschaft und Rechtsliteratur im 20. Jahrhundert, München: Verlag C.H.BECK oHG, Band I, 4. Auflage
Stojanović, Z. (2013) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 20. izdanje
Stojanović, Z. (2015) Sistem kazni u krivičnom pravu Srbije i potreba njegovog daljeg usavršavanja. u: Ignjatović Đ. [ur.] Kaznena reakcija u Srbiji, Beograd: Pravni fakultet-Edicija Crimen, 5. deo
van Zyl, S.D. (2010) Outlawing Irreducible Life Sentences: Europe on the Brink?. Federal Sentencing Reporter, 23(1): 39-48
van Zyl, S.D., Weatherby, P., Creighton, S. (2014) Whole Life Sentences and the Tide of European Human Rights Jurisprudence: What Is to Be Done?. Human Rights Law Review, 14(1): 59-84
van Zyl, S.D., Appleton, C. (2019) Life Imprisonment: A Global Human Rights Analysis. London: Harvard University Press
van Zyl, S.D., Appleton, C. (2018) Life imprisonment: A policy breafing. Penal Reform International
Vasić, R. (2014) Pomilovanje kao instrument korektivne pravde. u: Pravo i pravda 2013, Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Vuković, I. (2014) Svrha kažnjavanja kao kriterijum odmeravanja kazne. u: Đ. Ignjatović [ur.] Kaznena reakcija u Srbiji, Beograd, 4. deo
Vuković, I., Bajović, V. (2017) Sadržina pomilovanja i pojedine nedoumice u njegovoj primeni. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 65, br. 1, str. 59-81
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/crimen1902156I
objavljen u SCIndeksu: 15.10.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka