Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 5 od 63  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 12, br. 2, str. 175-183
Upravljanje kvalitetom kao osnovnim instrumentom u sistemu zdravstvene zaštite
University of Heidelberg, Center for Infectious Diseases, Department of Hygiene and Medical Microbiology, Heidelberg, Germany

e-adresahanssonntag@web.de
Ključne reči: Upravljanje kvalitetom u zdravstvu; kontrola kvaliteta; EFQM; Model poslovne izvrsnosti; DIN EN ISO 9001
Sažetak
U industriji i javnom sektoru kvalitet je postao važan upravljački izazov 21. vijeka. Iako kvalitet treba da bude samorazumijevanje u zdravstvu, realnost pokazuje drugu sliku. Danas postoje međunarodni standardi i modeli izvrsnosti kvaliteta koji olakšavaju uvođenje i kontrolu upravljanja kvalitetom, čak i u zdravstvu, i omogućavaju bolji benchmarking. EFQM model poslovne izvrsnosti sa pet kriterijuma mogućnosti i četiri kriterijuma rezultata može se koristiti kao osnovna smjernica. Fokusirajući se na takve glavne parametre kao što su liderstvo, ljudi, strategija i politika, resursi i procesi koji su važni pozadinski kriterijumi za kvalitet, lako se može prilagoditi zahtjevima kvaliteta u skoro svim oblastima zdravstvene zaštite. Definicije različitih aspekata kvaliteta kao što su osiguranje kvaliteta, upravljanje kvalitetom, upravljanje totalnim kvalitetom, kontrola kvaliteta pokazuju da još uvijek postoje posebni parametri kvaliteta u zdravstvu koje treba prepoznati. Realnost u zdravstvu još uvijek pokazuje dosta nedostataka u pogledu mjerenja kvaliteta. Kvalitet u zdravstvu, uključujući pomenute ključne kriterijume, biće efikasan samo ako je sastavni dio svakodnevnog rada svih ljudi koji se bave zdravstvenom zaštitom.
Reference
Alzoubi, M.M., Kadir, S.H., Abdul, M.R., Ariffin, A.A., Zaid, M. (2019) Total Quality Management in the Health-Care Context: Integrating the Literature and Directing Future Research. Risk Manag Healthc Policy, 12: 167-177
Bilawka, E., Craig, B.J. (2003) Quality Assurance in Health Care: Past, Present and Future. Int J Dent Hyg, (1): 159-168
Enders, C., Lang, G.E., Lang, G.E., Werner, J.U. (2017) ISO 9001:2015 Certification in Quality Management. Klin Monbl Augenheilkd, 234(7): 886-890
Favaretti, C., de Pieri, P., Torri, E., Guarrera, G., Fontana, F., Debiasi, F., et al. (2015) An EFQM Excellence Model for Integrated Healthcare Governance. Int J Health Care Qual Assur, 28(2): 156-172
Moeller, J., Breinlinger-O'reilly, J., Elser, J. (2000) Quality Management in German Health Care: The EFQM Excellence Model. Int J Health Care Qual Assur Inc Leadersh Health Serv, 13(6-7): 254-258
Möller, J., Sonntag, H.G. (1998) Systematic Analysis and Controlling of Health Care Organisations Lead to Numerical Health Care Improvements. Health Manpow Manage, 24(4-5): 178-182
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/BII2102175S
primljen: 30.04.2021.
prihvaćen: 10.12.2021.
objavljen u SCIndeksu: 25.04.2022.

Povezani članci

Stomatološki glasnik Srbije (2011)
Upravljanje kvalitetom u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti - stanje i budući razvoj
Tekić Jasmina, i dr.