Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 9  
Back povratak na rezultate
2021, br. 38, str. 44-56
Biblioteke očima korisnika - anketno ispitivanje korisnika javnih biblioteka Crne Gore
Opština Herceg Novi, Sekretarijat za turizam, ekonomski razvoj i preduzetništvo, Herceg Novi, Crna Gora

e-adresadijana751@gmail.com
Sažetak
U radu su analizirani rezultati ankete "Biblioteke očima korisnika", koja je sprovedena među korisnicima javnih biblioteka u Crnoj Gori krajem 2018. godine. Prema raspoloživoj dokumentaciji, ovo je prvo ispitivanje sprovedeno među korisnicima javnih biblioteka u Crnoj Gori. Sprovedena anketa jasno ukazuje na to da se stanje u javnom bibliotekarstvu države može promijeniti samo uvođenjem nove komunikacione paradigme, koja je zasnovana na upotrebi savremenih medija i tehnoloških dostignuća. Digitalno okruženje ima direktan uticaj na organizaciju rada u javnim bibliotekama i razvoj novih korisničkih servisa. Cilj ankete je da se, na osnovu konktretnog stava korisnika o bibliotečkim proizvodima, ustanovi aktuelno stanje, daju predlozi za unapređenje i afirmirmaciju rada javnih biblioteka. Smjernice za uvođenje i integraciju savremenih tehnoloških inovacija u radu javnih biblioteka moraju biti zasnovane na primjerima dobre prakse bibliotečko-informacionih sistema razvijenijih zemalja Evrope. Društveni cilj sprovedenog istraživanja je da rezultati budu od koristi Nacionalnoj biblioteci "Đurđe Crnojević", Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta, lokalnim samoupravama, kulturnim poslenicima i stručnoj javnost, a sve u cilju sprovođenja konkretnih aktivnosti u procesu obezbijeđivanja uslova za moderno funkcionisanje narodnih, gradskih, odnosno javnih biblioteka u Crnoj Gori.
Reference
Bej, H. (2019) Informacijski rat. u: Što čitaš?, Preuzeto 26.12.2019. https://www.stocitas.org/hakim%20 bey%20informacijski%20rat.htm
Injac, V. (2010/2011) Uloga bibliotekara u umreženom društvu. ICSL: Yearbook of International Convention of Slavic Librarians` in Sarajevo, God. 6, 7, br. 6, 7: 42-60
Krivokapić, D. (2020) Nova komunikaciona paradigma u mreži javnih biblioteka u Crnoj Gori. Beograd: Filološki fakultet, (Doktorska dis.)
Marinković, M. (2013) Odnosi sa javnošću u javnim bibliotekama - model rada biblioteke grada Beograda. Čitalište, br. 23, str. 12-20
Mcmenemy, D. (2009) The Public Library. London: Facet
Rešidbegović, A. (2015) Pitanje kvaliteta usluga po mjeri korisnika. u: Kvalitet usluga i standardi, Međunarodna konferencija BAM Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja (8, 2014, Sarajevo, Travnik), Sarajevo: Asocijacija informacijskih stručnjaka - bibliotekara, arhivista i muzeologa, 9-12
Stokić, G. (2006) Prijatelji biblioteka. Politika, Intervju vodila Marina Vulićević, preuzeto 18.3.2020, http://www.politika.rs/scc/clanak/16751/Prijatelji-biblioteka
Todorović, M., Mitrović, J. (2014) Novi komunikacioni kanali u savremenoj biblioteci. u: Vraneš Aleksandra; Marković Ljiljana [ur.] Srbija između istoka i zapada - nauka, obrazovanje, kultura, umetnost - tematski zbornik u 4 knjige. Knj. 2, Biblioteke i bibliografija u savremenom kulturološkom diverzitetu, Beograd: Filološki fakultet, Knj. 2, 377-386
Uzelac, A. (2003) Utjecaj novih informacijskih tehnologija na kulturni razvoj - uloga virtualnih mreža. Sveučilište u Zagrebu, (Doktorska dis.)
Vučković, Ž. (2012) Javne biblioteke kao faktor razvoja kreativne ekonomije i kulturnog turizma. Čitalište - naučni časopis za teoriju i praksu bibliotekarstva, God. 11, br. 21: 17-22
Zdravković, Z. (2014) Nove informaciono-komunikacione tehnologije (IKT) i njihov uticaj na društvo, biblioteke i korisnike. u: Vraneš Aleksandra; Marković Ljiljana [ur.] Srbija između istoka i zapada - nauka, obrazovanje, kultura, umetnost: tematski zbornik u 4 knjige. Knj. 2, Biblioteke i bibliografija u savremenom kulturološkom diverzitetu, Beograd: Filološki fakultet, Knj. 2, 183-199
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.19090/cit.2021.38.44-56
primljen: 05.02.2021.
revidiran: 26.02.2021.
prihvaćen: 02.03.2021.
objavljen u SCIndeksu: 28.12.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka