Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 3 od 8  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 46, br. 1, str. 65-75
Istraživanje percepcije kvaliteta usluga u zdravstvenom sektoru u Srbiji
Actavis d.o.o., Beograd

e-adresazeljko.jovanovich@yahoo.com
Sažetak
U radu se istražuje kvalitet usluga u zdravstvenom sektoru u Srbiji. Prikazani rezultati se odnose na percepciju anketiranih o kvalitetu navedenih usluga. Istraživanje je sprovedeno u periodu januar‒mart 2015. godine. Istraživanje je sprovedeno na uzorku zaposlenih u sektoru zdravstva i farmaceutskim kompanijama u Srbiji. U istraživanju su korišćeni statistički metodi deskriptivne statistike i jednofaktorska analiza varijanse (ANOVA), pomoću kojih se ispitivalo da li između zavisnih varijabli (pitanja iz domena percepcije) i nezavisnih varijabli (obrazovne strukture) postoji statistički signifikantna veza. Dobijeni rezultati mogu biti značajni za pružaoce navedenih usluga, doprineti povećanju efikasnosti i predstavljati osnovu za sistematičnu i sveobuhvatnu reformu zdravstvenog sistema u Srbiji.
Reference
*** (2014) Medical product and the internet: A guide to Finding Reliable information. World Health Organization
*** (1996) Clinical Resource and Audit Group. Counselling and advice on medicines in community pharmacy practice. Edinburg: The Scottish Office, NHS in Scotland
*** (2005/2014) Zakon o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 107/2005, 72/2009 - dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - dr. zakon i 93/2014
Creese, A. (1996) Global Trends in Health Care reform. World Health Forum
Giddens, A. (2000) How Globalization is Reshaping our Lives. New York: Routledge, Ursinus College Library, 2; 306
Hayes, R.H. (1985) Strategic planning - forward in reverse?. Harvard Bus. Rev., 63(6); 111119
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije (2009) Nacionalni zdravstveni sistem. Beograd
Simić, S. (2012) Zdravstveni sistemi. Beograd: Medicinski fakultet, Centar - Škola javnog zdravlja
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/ZZ1701065J
objavljen u SCIndeksu: 26.07.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka