Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 16, br. 2, str. 17-26
Varijabilnost agronomskih svojstava pšenice
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Sažetak
U cilju ispitivanja varijabilnosti prinosa zrna, broja zrna po m2 i mase 1000 zrna odabrano je 39 genotipova pšenice različitog geografskog porekla, vremena nastajanja, različite dužine vegetacije i rodnosti. Ogled je izveden na Rimskim Šančevima u vegetacionoj sezoni 2008/2009. Ustanovljene su visoko značajne razlike između tretmana-ispitivanih genotipova za ispitivana svojstva. Najveći prosečan prinos zrna po ha imala je sorta Dragana, a najmanji sorta Banatka. Visoko značajno veći prinos od proseka ogleda, pored Dragane, imale su sorte: NS-40S, Prima, Sana, Apache i Zvezdana. Najveći broj zrna po m2 (51532) imala je sorta Sana, a najmanji broj zrna po m2 (22360) imala je sorta Bankut 1205. Najveću masu 1000 zrna (57.1 g) imala je sorta KG 56, a najmanju (33.2 g) imala je linija NS3-5299/2. Ustanovljene su pozitivne korelacije između ispitivanih svojstava.
Reference
Bede, M., Drezner, G., Martinčić, J. (1990) Genetska osnova stvaranja novih sorti ozime pšenice. Savremena poljoprivreda, 38 (1-2), 131-137
Borojević, S. (1971) Izgradnja modela visokoprinosnih sorti pšenice. Savremena poljoprivreda, 19, 6, 33-47
Brdar, M., Kraljević-Balalić, M., Kobiljski, B. (2004) Eksperimentalno utvrđena dužina trajanja, prosečni i maksimalni intenzitet nalivanja zrna genotipova pšenice različite ranostasnosti. Genetika, vol. 36, br. 3, str. 229-235
Brdar, M., Kobiljski, B., Kraljević-Balalić, M. (2006) Odnosi parametara nalivanja zrna i komponenti prinosa pšenice. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 42, br. 2, str. 213-218
Gibson, L.R., Paulsen, G.M. (2003) Yield components of wheat grown under high temperature stress during reproductive growth. Agron. J., 95, str. 266-274
Hadživuković, S. (1991) Statistički metodi. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Hristov, N., Mladenov, N. (2000) Značaj varijabilnosti pokazatelja kvaliteta pšenice za proizvodnju zdrave hrane. u: Ekokonferencije 2000, 27-30. septembar 2000, Novi Sad, Zbornik radova, 277-282
Jevtić, S.L. (1986) Pšenica. Beograd: Naučna knjiga
Jocković, B. (2010) Varijabilnost nalivanja zrna pšenice. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet univerzitet, Master rad, str. 1-31
Milošev, D. (2000) Izbor sistema ratarenja u proizvodnji pšenice. Beograd: Zadužbina Andrejević
Mladenov, N., Denčić, S.S., Hristov, N., Kobiljski, B.Đ. (2005) Značaj sorte za unapređenje proizvodnje pšenice u Republici Srbiji. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 41, str. 11-19
Mladenov, N.V., Pržulj, N. (1999) Effect of winter and spring precipitation on wheat yield. Rostlinna vyroba, 45(1): 17-22
Vaishnavi, R., Bural, J.S. (1996) Impact of biparental mating on the association among grain yield traits in bread wheat (Triticum aestivum L. em. Thell). Ann. Agric. Bio. Res. India, 1, str. 61-5
Wardlaw, I.F., Monocur, L. (1995) The response of wheat to high temperature following an thesis. I. The rate of duration of kernel of kernel filling. Australian Journal of Plant Physiology, 22, str. 391-397
Wiegand, C.I., Cuellar, J.A. (1981) Duration of grain filling and kernel weight of wheat as affected by temperature. Crop Science, br. 21, str. 95-101
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2011.

Povezani članci

Zb Inst ratar i povrt (2002)
Temperatura u fazi formiranja zrna kao limitirajući faktor prinosa pšenice
Milošev Dragiša S., i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2002)
Novosadske sorte ječma za agroekološke uslove jugoistočne Evrope
Pržulj Novo, i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2006)
Uticaj azota iz različitih izvora na prinos i komponente prinosa pšenice
Milošev Dragiša, i dr.

prikaži sve [59]