Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 6  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 9, br. 2, str. 1-38
Klasifikacija savremenih saznajnih tokova u islamskom svetu s posebnim kritičkim osvrtom na neomutazilizam
Centar za religijske nauke "Kom", Grupa za savremeno religijsko mišljenje, Beograd

e-adresaseidhalilovic@centarkom.rs
Sažetak
Jedan od novijih tokova mišljenja u savremenom islamskom svetu, koji je sve dominantniji, razvija se na marginama društvenog i kognitivnog kredibiliteta moderne racionalnosti. Osnovno metodološko usmerenje koje karakteriše ovaj saznajni tok moglo bi reafirmisati istorijsko sećanje na mutazilizam, klasičnu teološku školu u islamu poznatu po tome što su njeni predstavnici snažno promovisali primarni značaj racionalnog razmišljanja. Svejedno je da li ćemo prihvatiti da zbog toga ove nove muslimanske mislioce nazovemo neomutazilitima, a mnogo važnije će biti da jasno odredimo njihovu kognitivnu poziciju u ukupnoj klasifikaciji saznajnih tokova u današnjem islamskom svetu. Naime, danas prepoznajemo četiri generalna toka muslimanskog mišljenja: (1) kontinuitet istorijskog intelektualnog nasleđa, (2) mehaničku promociju modernog saznanja, (3) kritiku modernizma iz perspektive islamske intelektualne tradicije i (4) rekonstrukciju istorijskog nasleđa islama iz perspektive ekskluzivnog kredibiliteta modernog saznanja. U okviru poslednjeg toka mišljenja, u ovoj opštoj saznajnoj klasifikaciji u savremenim uslovima islamskog sveta, od ključnog značaja će biti da razlikujemo dve grupe, a to su: (1) rani muslimanski reformisti koji nisu stručno poznavali unutrašnje strukture i skrivene filozofske principe moderne nauke, (2) noviji mislioci koji ni na koji način nisu povezani s istorijskom baštinom islamskog klasičnog saznanja, već ispod plašta popularnih religijskih pojmova redukuju ključne elemente islamskog doktrinarnog i ontološkog stadijuma u korist ekskluzivne autoritativnosti logičkih struktura moderne racionalnosti. Ovi potonji mislioci se obično deklarišu kao neomutaziliti i korenitom rekonstrukcijom kulturnog i civilizacijskog bića islama u stvari diskredituju društvenu poziciju savremenih predstavnika klasičnog islamskog intelektualnog nasleđa, koji u nekoliko poslednjih decenija obnavljaju unutrašnje izvore civilizacijske moći islama u uslovima opšte reafirmacije religijskih vrednosti. U tom kontekstu, bolje ćemo razumeti novije promene u ravnoteži globalne moći i modele po kojima moderni Zapad reorganizuje obuhvatne kapacitete svoje političke, medijske i čak akademske autoritativnosti s ciljem dugoročnog učvršćenja novih intelektualnih i obrazovnih struktura u savremenom islamskom svetu na marginama moderne racionalnosti.
Reference
Arab-Salehi, M., ur. (2014) Đarjanšenasije e'tezale nou. Tehran: Pažuhešgahe farhang va andišeje eslami
Bakilani, A.B. (1993) At Takrib va al iršad. Bejrut: Muassasat ar risala, I tom
Džabraili, M. (2014) Mosahebe ba hodžatol eslam doktor Džabraili. u: Arab-Salehi M. [ur.] Đarjanšenasije e'tezale nou, Tehran: Pažuhešgahe farhang va andišeje eslami, 125-152
Džavadi, K. (2014) Mosahebe ba doktor Kasem Džavadi. u: Arab-Salehi M. [ur.] Đarjanšenasije e'tezale nou, Tehran: Pažuhešgahe farhang va andišeje eslami, 155-173
Džurdžani, Š. (1994) Šarh al Mavakif. Kom: Aš Šarif ar Razij, VIII tom, 2. izdanje
Elmi, M. (2014) Mosahebe ba hodžatol eslam doktor Elmi. u: Arab-Salehi M. [ur.] Đarjanšenasije e'tezale nou, Tehran: Pažuhešgahe farhang va andišeje eslami, 33-56
Eslami, R. (2005) Madhale elme fekh: Advar, manabe, mafahim, ketabha va redžale fekhe mazahebe eslami. Kom: Markaze modirijate Houzeje elmijeje Kom
Espozito, D.L., ur. (2002) Oksfordska istorija islama. Beograd: Clio, preveo s engleskog Đorđe Trajković
Halilović, M. (2019) Islam i sociologija religije. Beograd: Centar za religijske nauke Kom
Halilović, S. (2016) Idžtihad i Islam u duhu vremena kod Muhameda Ikbala i Alija Šarijatija. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 5, br. 1, str. 57-84
Halilović, S. (2016) Ismail Faruki i islamizacija znanja - kritički osvrt. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 5, br. 3, str. 67-94
Halilović, S. (2016) O stupnjevima razuma u islamu u odgovoru na Arkunovu kritiku islamskog razuma. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 5, br. 2, str. 99-124
Halilović, S. (2017) Kritika Fazlurahmanovih osnova rekonstrukcije religijskog mišljenja u islamu. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 6, br. 3, str. 67-95
Halilović, S. (2017) Nasr Hamid Abu Zejd i temelji njegove hermeneutike - kritičko preispitivanje stava da je Kuran proizvod kulture. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 6, br. 1, str. 33-53
Halilović, S. (2018) Ali Abdurazik i teorija odvojenosti islama i politike - kritičko vrednovanje. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 7, br. 1, str. 1-31
Halilović, S. (2019) Škola u Komu i kritika religijskog pluralizma s posebnim osvrtom na filozofsku analizu ajatolaha Dževadija Amolija. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 8, br. 1, str. 1-43
Halilović, T., Halilović, S., Halilović, M. (2015) Kratka istorija islamske filozofije. Beograd: Centar za religijske nauke 'Kom, drugo izdanje
Hosropanah, A. (2014) Mosahebe ba hodžatol eslam doktor Hosropanah. u: Arab-Salehi M. [ur.] Đarjanšenasije e'tezale nou, Tehran: Pažuhešgahe farhang va andišeje eslami, 93-122
Kaeminija, A. (2014) Mosahebe ba hodžatol eslam doktor Kaeminija. u: Arab-Salehi M. [ur.] Đarjanšenasije e'tezale nou, Tehran: Pažuhešgahe farhang va andišeje eslami, 59-75
Lahidži, A. (1993) Gouhare morad. Tehran: Vezarate farhang va eršade eslami
Modžtahed, Š.M. (2006) Mo'allefehaje noandišije dini. Baztabe andiše, 81, 7-13
Motaki, S. (2014) E'tezale džadid va kadim dar partove mokajese. u: Arab-Salehi M. [ur.] Đarjanšenasije e'tezale nou, Tehran: Pažuhešgahe farhang va andišeje eslami, 247-293
Naimijan, Z. (2011) Tafakkore entekadi dar andišeje moasere Arab. u: Habibolah Babai [ur.] Tamaddon va tadžaddod dar andišeje moasere Arab, Kom: Pažuhešgahe olum va farhange eslami, 185-285
Nasr, H.A.Z. (2000) Ta'vil, hakikat va nass. Madžalleje Kijan, intervju vodio Morteza Kariminija, 54, 2-17
Parsanija, H. (2014) Mosahebe ba hodžatol eslam doktor Parsanija. u: Arab-Salehi M. [ur.] Đarjanšenasije e'tezale nou, Tehran: Pažuhešgahe farhang va andišeje eslami, 201-220
Soruš, A. (2002) Tadždide tadžrobeje e'tezal. Baztabe andiše, 30, 7-12
Tashiri, M. (2014) Mosahebe ba ajatolah Tashiri. u: Arab-Salehi M. [ur.] Đarjanšenasije e'tezale nou, Tehran: Pažuhešgahe farhang va andišeje eslami, 79-89
Vaezzade, S. (2014) Mosahebe ba doktor Vaezzade. u: Arab-Salehi M. [ur.] Đarjanšenasije e'tezale nou, Tehran: Pažuhešgahe farhang va andišeje eslami, 177-198
Velajati, A.A. (2016) Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Beograd: Centar za religijske nauke Kom, preveo s persijskog Muamer Halilović
Zijaifar, S. (2003) Đajgahe mabanije kalami dar edžtehad. Kom: Bustane ketab
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kom2002001H
primljen: 16.10.2020.
prihvaćen: 28.11.2020.
objavljen u SCIndeksu: 23.04.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka