Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 6  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 5, br. 6, str. 281-295
Na razmeđu kompatibilnosti i nekompatibilnosti - islam i demokratija
nema

e-adresahamer@beotel.net
Ključne reči: Islam; demokratija; dogma; sekularizam; suverenitet; kur'an; šerijat; suna; Muhamed; bej'a; šura; real-politika; autoritarizam; arapski nacionalizam; islamski socijalizam; islamska republika; islamizam
Sažetak
Pitanje kompatibilnosti, odnosno nekompatibilnosti, islama i demokratije, danas se postavlja češće nego ikada. Ovaj problem nije povezan samo s aktuelnim talasom revolucija u arapskim državama Afrike i Bliskog istoka, i procesom demokratske tranzicije koja je u nekima od njih, čini se, već uzela maha, već je direktno povezan i sa pitanjem optanka 'projekta' multikulturalizma i debatom oko građanskih prava muslimanske emigracije u razvijenim zapadnim demokratijama. Rad analizira problem odnosa islama i demokratije kroz prizmu dva najčešća akademska pristupa. Prvi pristup kao putokaz koristi tezu o organskom jedinstvu islamske vere i politike, i fokusira se isključivo na oblast religije i dogme. Drugi diskurs nas udaljava od 'sholastičkog' pretresanja teoloških osnova i pozivanja na dogmatizam, te se na prvom mestu bavi analiziranjem političkog praxis-a islamskih država u poslednjih stotinak godina. Središte rada čini analiza argumentacije oba pristupa, čime autor nastoji da ukaže na raznovrsnost, ali i međusobnu suprotstavljenost, argumenata unutar svakog od njih (kao i na međusobnu upućenost, tj. isprepletanost samih diskursa i nemogućnost njihove striktne distinkcije), te na osnovu razmatranja argumenata 'za' i 'protiv' pokušava da izvede određene zaključke o mogućim dometima demokratizacije islamskog sveta.
Reference
*** (2009) Prijevod Kurana. Novi Pazar: Mešihat islamske zajednice u Srbiji
Albrecht, H., Schlumberger, O. (2004) Waiting for Godot: Regime change without democratization in the middle East. International Political Science Review, London, vol. 25, br. 4, Oct
Al-Hibri, A. Islamski konstitucionalizam i pojam demokratije
Alibašić, A. (2004) Političke prilike u muslimanskim zemljama. u: Atlas islamskoga svijeta, Sarajevo: Udruženje Ilmijje IZ u BiH
Belin, E. (2004) The robustness of authoritarianism in the Middle East, Comparative Politics. u: Ph. D. Program in Political Science of the City University of New York, January, Vol. 36, Number 2
Espozito, D., ur. (2002) Oksfordska istorija islama. Beograd: Clio
Espozito, D.L. Islam i sekularizam u XX veku
Imam, Homeini (1990) Islamska vlast. Beograd: Međunarodna politika
Jevtić, M. (2002) Religija i politika - uvod u politikologiju religije. Beograd: Institut za političke studije
Lary, D. (2010) Why are there no Arab democracise?. Jornal of democracy, Vol. 1, Number 1, The Johns Hopkins university press, January
Linc, H., Stepan, A. (1998) Demokratska tranzicija i konsolidacija - Južna Evropa, Južna Amerika i postkomunistička Evropa. Beograd: Filip Višnjić
Maluf, A. (2009) Poremećenost sveta. Beograd: Laguna
Motahari, Š.M., Modaresi, S.M.T. (2006) Muhamed (s. a. v. s.) - uzvišeni moral božjeg poslanika izabrana poglavlja iz životopisa o Poslanikovom životu i misiji. Beograd: Kulturni centar Islamske Republike Irana
Potežica, O. (2006) Islamska republika Imama Homeinija. Beograd: Filip Višnjić
Potežica, O. Koncept suverenosti Imama Homeinija. www.starisajt.nspm.rs/Debate/2006_CP_poteyica_homeini.htm
Vučićević, D. (2008) Država u senci džamije - politički sistem Islamske Republike Iran. Srpska politička misao, br. 4, str. 215-238
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 30.05.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka