Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 3 od 23  
Back povratak na rezultate
Smisao upotrebe Power Point u interaktivnoj nastavi matematike
aOŠ 'Vasa Pelagić', Beograd
bUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet, Prizren-Leposavić

e-adresamirjanavorkapic77@gmail.com, sinisa.minic@pr.ac.rs
Sažetak
U ovom radu korišćen je Power Point. Korišćene su slika i animacija, a sve sa ciljem da se predstavi i obradi nastavna jedinica iz matematike. Ovim radom pokušali smo da ukažemo koliki se napori ulažu kako bi se aktivirala mašta učenička. Takođe cilj je da se predstavi kvalitetna slika učenicima o čemu se govori na času. Rad je ukazao da se ovladavanje izvesnim matematičkim pojmovima i odnosima može postići kroz osmišljenu priču, obostranom komunikacijom i sve većom primenom računara, iako nisu izostavljeni elementi klasične nastave. Ovim vizuelnim dočaravanjem matematičkih pojmova najbolje je zadovoljen nastavni princip očiglednosti. Učenicima je napravljena veza između opažanja, mišljenja i praktične primene.
Reference
Chen, Y., Sun, P. (2009) Wiimote interactive whiteboard assisted teaching: A case study in Taiwan: Methodology
Čižmešija, A., Svedrec, R., Radović, N., Soucie, T. (2010) Geometrijsko mišljenje i prostorni zor u nastavi matematike u nižim razredima osnovne škole. Zbornik radova, 143-162; 4
Fisher, R. (1987) Problems solving in primary schools. Oxford: Basil Blackwell
Higgins, S., Beauchamp, G., Miller, D. (2007) Reviewing the literature on interactive whiteboards. Learning, Media and Technology, 32(3): 213-225
Kadum, V. (2005) Neke paradigme za uspješnu nastavu i usmjeravanje učenja u matematici. Metodički ogledi, 11(2); 95-110
Kershner, R., Mercer, N., Warwick, P., Staarman, J.K. (2010) Can the interactive whiteboard support young children’s collaborative communication and thinking in classroom science activities?. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, 5(4): 359-383
Kurnik, Z. (2008) Znanstvenost u nastavi matematike. Metodika: časopis za teoriju i praksu metodika u predškolskom odgoju, školskoj i visokoškolskoj izobrazbi, 9(17); 318-327
Mandić, D. (2003) Didaktičko-informatičke inovacije u obrazovanju. Beograd: Mediagraf
Pejić, M. (2006) Programirano učenje uz pomoć kompjutera u nastavi matematike osnovne i srednje škole. Sarajevo: Pedagoška akademija
Raonić, R. (2012) Strategija za upotrebu interaktivne table. Sombor: Srednja tehnička škola
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/zrufpl1610131V
objavljen u SCIndeksu: 25.01.2017.

Povezani članci

Zb Učitelj fak Prizren-Leposavić (2016)
Mogućnost prelask a na interaktivnu tablu u nastavi matematike uz primenu savremenih IKT-a
Minić Siniša G., i dr.

Inovacije u nastavi (2008)
Osposobljenost učenika za primenu računara i Interneta u školskom učenju
Vajt Ibro D.

Inovacije u nastavi (2008)
Nastavnik i multimedijalno učenje
Mandić Danimir, i dr.

prikaži sve [17]