Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 4 od 23  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 42, br. 5, str. 68-73
Korišćenje interneta u svakodnevnoj praksi
aDom zdravlja Zemun
bDom zdravlja Rakovica
cGinekološko-akušerska klinika 'Narodni front', Beograd, Srbija

e-adresavasiljevicsladjana2@gmail.com, slavica.konevic@gmail.com
Ključne reči: računar; internet; praksa
Sažetak
U svakodnevnom životu internet je veoma značajan kao izvor znanja, kao sredstvo u istraživanjima, i kao predmet istraživanja. Vrlo je teško dati tačnu procenu koliki je broj korisnika interneta, ali većina eksperata se slaže da je to od oko 100 miliona korisnika, sa tendencijom porasta čak do 200 miliona. Internet mreža obuhvata čitavu planetu. Iz najmanjeg mesta u jednoj zemlji moguće je uspostaviti komunikaciju za nekoliko sekundi sa osobom koja se nalazi na potpuno drugom kraju planete. Cilj rada je da se izvrši analiza primene interneta u svakodnevnoj praksi, među zaposlenim medicinskim radnicima u Domu zdravlja Zemun. U istraživanju su učestvovali medicinski radnici Doma zdravlja Zemun. Istraživanje je sprovedeno na dobrovoljnoj osnovi. Svi učesnici su odgovorili na sva postavljena pitanja. Ukupan broj ispitanika je 223, pri čemu je svako popunio samo jedan anketni upitnik. Prosečna starost svih ispitanika je 42,7 godine. Najstariji ispitanik imao je 63, a najmlađi 21 godinu starosti. Na osnovu dobijenih rezultata i analize ispitanog uzorka, konstantovane su četiri latentne dimenzije o korišćenju interneta. Međupolna razlika i bračni status u korišćenju interneta nije dokazana, odnosno koriste ga svi međutim nivo obrazovanja takođe ne određuje vreme upotrebe interneta kao i vrstu servisa. Ključni momenat je povezanost radnog mesta sa računarom. Pojedini ispitanici preferiraju aktivnosti koje sprovode sami, kao što su prikupljanje informacija i relativno anonimni odnosi koje je moguće uspostaviti jedino preko interneta,. Faktori koji utiču na eksponencionalni rast korisnika interneta su: razvoj tehnologije, univerzalni pristup, niski troškovi, povećanje koristi. Pojedinac, bez obzira na starosnu dob, nivo obrazovanja i radno mesto, može da: razmenjuje elektronsku poštu, učestvuje u onlajn diskusijama, čita kompleksnu multimedijalnu dokumentaciju i prezentacije, telnetuje, četuje.
Reference
*** Google personalized search leaves. Google Labs-Search Engine Watch / SEW, searchenginewatch.com
Beel, J., Gipp, B., Eilde, E. (2010) Academic Search Engine Optimization (Journal of Scholarly Publishing, 41(2): 176-190
Kurose, J.F., Ross, K.W. (2005) Will personal search turn SEO on its ear?. u: Umrežavanje računara, Beograd: Cet, http://www.webpronews.com
Panian, Ž. (2005) Informatički enciklopedijski rječnik
Pinkerton, B. (1994) Finding what people want: Experiences with the WebCrawler (PDF). u: The Second International WWW Conference, October 17-20, Chicago, USA
Pratarelli, M.E., Browne, B.L. (2002) Confirmatory Factor Analysis of Internet Use and Addiction. CyberPsychology & Behavior, 5(1): 53-64
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/ZZ1305068V
objavljen u SCIndeksu: 02.12.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka