Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 23  
Back povratak na rezultate
Računar kao didaktička igračka - upotreba računara u predškolskom vaspitno-obrazovnom radu
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice, Srbija
Projekat:
Nastava i učenje: problemi, ciljevi i perspektive (MPNTR - 179026)

Ključne reči: računar; didaktička igračka; računarska igra; ORS
Sažetak
Računarsko-informatička tehnologija se koristi da olakša nastavu i učenje u okviru predškolskog programa. Iako su neki pedagozi i psiholozi izrazili zabrinutost o razvojnoj svrsishodnosti primene računara u tom uzrastu, brojne studije ističu pozitivne efekte upotrebe informatičke tehnologije na kognitivne aspekte kod dece, kao i na socijalni i emocionalni razvoj. Odgovarajući obrazovni softver može unaprediti razvijanje simboličkog razmišljanja kod dece. Deca takođe mogu, upotrebom obrazovnog softvera, unaprediti sposobnosti donošenja odluka. Upotreba računara može olakšati društveni i emotivni razvoj deteta, jer razvojno odgovarajuća informatička aktivnost može angažovati dete u kooperativnom učenju, kroz razmenu ideja i rešavanje problema u grupi. Usmerena na uspešno angažovanje, informatička aktivnost može povećati i samopoštovanje kod dece. Za razliku od nastavnih aktivnosti u školi, vaspitno-obrazovne aktivnosti sa predškolskom decom se organizuju kroz igru, pa je to razlog više da računar nađe svoje mesto u igri i učenju kao moderna didaktička igračka.
Reference
Anđelković, N. (2008) Dete i računar u porodici i dečijem vrtiću. Beograd: Beoknjiga
Arsović, B., Stefanović, D. (2010) Značaj kolaborativnih nastavnih materijala u e-Learning sistemima. Info M, vol. 8, br. 33, str. 19-25
Clements, D.H., Sarama, J. (2003) Strip mining for gold: Research and policy in educational technology: A response to Fools Gold. Educational Technology Review, 11(1), Available at www.aace.org/pubs/etr/issue4/clements.cfm
Clements, D.H., Sarama, J. (2003) Young children and technology: What does the research say?. Young Children, 58(6), str. 34-40
Cordes, C., Miller, E. (2000) Fools Gold: A critical look at computers in childhood. College Park: Alliance for Childhood
Haugland, S.W. (1999) What role should technology play in young childrens learning?. Young Children, 54(6), str. 26-31
Heft, T.M., Swaminathan, S. (2002) The Effects of Computers on the Social Behavior of Preschoolers. Journal of Research in Childhood Education, 16(2): 162-174
Kamenov, E.E. (2006) Dečja igra. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kopas-Vukašinović, E. (2007) Kompjuter kao igračka. Tehnologija, informatika, obrazovanje, Beograd, br. 4, 772-778
Shade, D.D. (1996) Are you ready to teach young children in the 21st century?. Early Childhood Education Journal, 24(1): 43-44
Swaminathan, S., Wright, J.L. (2003) Educational technology in the early and primary years. u: Isenberg J.P., Jalongo M.R. [ur.] Major trends and issues in early childhood education, New York: Teachers College Press, 2nd edn, str. 136-49
Wang, C.X., Carter, C.C. (2003) Social Construction of Computer Experience in a First-Grade Classroom: Social Processes and Mediating Artifacts. Early Education & Development, 14(3): 335-362
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 20.03.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka