Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 23  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 22, br. 4, str. 104-114
Efekti prilagođavanja obrazovnog softvera karakteristikama korisnika predškolskog uzrasta
Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin', Zrenjanin, Srbija

e-adresaaruena@tfzr.uns.ac.rs
Ključne reči: multimedijalni obrazovni softver; korisnički interfejs; računar; dete
Sažetak
Ovaj rad predstavlja pokušaj da se pojasni na koji način se računar koristi u radu s decom predškolskog uzrasta. U radu će se izdvojiti osnovne zakonitosti i metode takvog rada. Biće dat osvrt na prednosti korišćenja računara u vrtiću prema razvojnim aspektima. Naglasiće se nužne pretpostavke za širu primenu multimedijalnih obrazovnih softvera u vrtiću. Takođe, biće dat prikaz multimedijalnog obrazovnog softvera za učenje prvih matematičkih pojmova, koji je eksperimentalno proveren na teritoriji Vojvodine. U sklopu softvera koji je predstavljen u ovom radu najmlađem korisniku pruža se mogućnost da ispita svoje sposobnosti prilikom upotrebe računara. Softver razvija maštu i kognitivne i psiho-motorne sposobnosti korisnika. Eksperimentalni rezultati primene modela obrazovnog softvera ukazuju da je potrebno razvijati sposobnosti korisnika prilikom primene računara kako bi se i efekti učenja povećali.
Reference
Avellis, G., Finkelstein, A. (2002) How to annotate educational multimedia with non-functional requirements. Educational Technology & Society, 5, (2), str. 119-127
Ivetić, D. (1999) Formalna specifikacija korisničkog interfejsa interaktivnog grafičkog sistema. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, doktorska disertacija
Karuović, D., Radosav, D. (2007) User interface model and guidelines to support children's learning by the interactive educational software. u: International Convention MIPRO 2007 (XXX), Proceedings CE-Computers in Education, May 21 -25., Opatija, pp 204-210
Mihailović, D.M. (1995) Metodologija naučno-istraživačkih projekata. Beograd: Društvo psihologa Srbije - Centar za primenjenu psihologiju
Mužić, V. (1979) Metodologija pedagoškog istraživanja. Sarajevo: Zavod za izdavanje udžbenika
Nadrljanski, Đ. (2000) Obrazovni softver - hipermedijalni sistemi. Novi Sad: Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin'
Nielsen, J. (2002) Kids' corner: Website usability for children. April 14, useit.com
Prodanović, T., Ničković, R. (1988) Didaktika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Radosav, D. (2005) Obrazovni računarski softver i autorski sistemi. Zrenjanin: Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin'
Radosav, D.D., Karuović, D. (2004) Obrazovni računarski softver - potreba savremene nastave. Nastava i vaspitanje, vol. 53, br. 2-3, str. 210-220
Saddik, A., Fischer, S., Steinmetz, R. (2001) Reusability and adaptability of interactive resources in web-based educational systems, Darmstadt University of Technology. ACM Journal of Educational Resources in Computing, vol. 1, br. 1, Spring 2001, Article 2
Shang, Y., Shi, S., Chen, S. (2001) An intelligent distributed environment for active learning. ACM Journal of Educational Resources in Computing, University of Missouri-Columbia, vol. 1, br. 2, Summer 2001, Article 4
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 12.01.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka