Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 44, br. 1, str. 26-47
Mehanizam funkcionisanja i računovodstveni tretman kamatnog svopa
Master World d.o.o.

e-adresadanicaprosic@eunet.rs
Sažetak
Kamatni svop je derivat koji se danas rutinski koristi u finansijskom sektoru u svetu. Nasuprot tome, svop tržište u Srbiji je svedeno samo na osnovne verzije kamatnih svopova i ograničeno većim korisnicima i pružaocima usluga na finansijskom tržištu. Srpske banke sporo uvode i promovišu kamatne svopove kao jedne od svojih usluga, što je vidljivo iz brojnih informacija o kamatnim svopovima i neinovativnih ponuda ovih instrumenata. Sa druge strane kompanije nisu u stanju da prepoznaju kamatne svopove kao instrument za zaštitu od negativnih efekata promena kamatnih stopa i načina za postizanje konkurentne prednosti u odnosu na ostale tržišne učesnike. Jedna od prepreka za korišćenje svopova je nespremnost kompanija da se informišu, edukuju i upuste u nove transakcije. Obim sklopljenih svop transakcija ovisi o nivou razumevanja njegovih učesnika. Proširivanje znanja pomaže u premošćavanju jaza između teorije i prakse i podstiče na veću primenu kamatnih svopova u budućnosti.
Reference
*** (2008) Measuring and disclosing the fair value of financial instruments in markets that are no longer active. u: IASB Expert Advisory Panel, October, London: International Accounting Standards Board
Accounting Standards Council (2006) International financial reporting standard: Financial, instruments: Recognition and measurement. Http://www.asc.gov.sg/frs/attachments/2004/FRS_39_2006.pdf (03.10.2014)
Casabona, P., Traficanti, R.M. (2002) Investment pricing methods: A guide for accounting and financial professionals. New York: John Wiley & Sons, Inc
Cuthberston, K., Niteche, D. (2001) Financial engineering: Derivatives and risk management. Chichester: John Wiley & Sons, [etc.], cop
Fraser, D.R., Madura, J., Weigand, R.A. (2002) Sources of Bank Interest Rate Risk. Financial Review, 37(3): 351-367
Holton, G.A. (2003) Value at risk: Theory and practice. Amsterdam: Academic Press
Hull, J.C. (2007) Risk management and financial institutions. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall
Kolb, R.W., Overdahl, J. (2003) Financial derivatives. John Wiley & Sons
Libby, R., Libby, P.A., Short, D.G. (2011) Financial accounting. Boston: McGraw Hill Irwin
Morton, G. (2003) Managing bank risk. London: Academic Press, str. 667
Overdahl, J.A. (2007) Futures, options, and swaps. Oxford: Blackwell Publishing, 5th ed
Ramirez, J. (2008) Accounting for derivatives. Chichester, England: John Wiley & Sons
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bankarstvo1501026P
objavljen u SCIndeksu: 24.06.2015.

Povezani članci

Bankarstvo (2016)
Računovodstveni tretman valutne opcije
Prošić Danica

Ekon horizonti (2012)
Upravljanje rizicima portfolija hartija od vrednosti
Jakšić Milena