Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 41, br. 4, str. 23-33
Analiza petogodišnjeg morbiditetnog apsentizma zaposlenih u jednom domu zdravlja - pokazatelji privremene sprečenosti za rad
Dom zdravlja 'Novi Sad', Novi Sad

e-adresanedic_o@yahoo.com
Ključne reči: apsentizam; statističko-analitički pokazatelji; radnoaktivno stanovništvo; program mera
Sažetak
Analiza apsentizma (bolovanja), kao jednog od opštih pokazatelja zdravstvenog stanja radne populacije, radi se u cilju planiranja i preduzimanja preventivnih aktivnosti ka očuvanju i unapređenju zdravlja, života i radne sposobnosti radnoaktivnog stanovništva. Cilj rada je analiza odsutnosti sa posla zbog bolovanja u petogodišnjem periodu 2003-2007. godine kod zaposlenih u Domu zdravlja 'Novi Sad'. Izvor podataka su izveštaji o privremenoj sprečenosti za rad u periodu od 01.01.2003. do 31.01.2007. godine (4.751 slučaj). Urađeni su statističko-analitički pokazatelji. Ukupan broj slučajeva bolovanja i ukupan broj izgubljenih radnih dana beležili su pad u posmatranom periodu kod zaposlenih. Procenat dnevne odsutnosti sa posla kretao se oko 3% i bio je relativno stabilan. Prosečna stopa slučajeva odsutnosti sa posla na 100 radnika bila je niska i beležila je pad. Međutim, broj izgubljenih radnih dana po jednom zaposlenom i po jednom slučaju bolovanja je rastao. U strukturi dana bolovanja uočio se porast grupe bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva. Svi pokazatelji su analizirani i upoređeni sa postojećim kriterijumima i sa apsentizmom drugih sredina (u zemlji i u okruženju). Analiza je ukazala na aspekte gde treba intervenisati i dat je program mera za obezbeđivanje uslova za bezbedan i zdrav rad.
Reference
*** (2005) Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Sl. glasnik RS, br. 107
*** (2005) Zakon o zdravstvenom osiguranju. Sl. glasnik RS
*** (2009) Akt o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini Doma zdravlja Novi Sad. Novi Sad
*** (1992) Međunarodna klasifikacija bolesti, povreda i uzroka smrti - deseta revizija
*** Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Raškog okruga u 2007. godini. Kraljevo: Zavod za javno zdravlje
*** (2007) Republički fond za zdravstveno osiguranje: Analiza ostvarivanja prava na privremenu spriječenost za rad (Analiza morbiditetnog apsentizma) za period 01. 01. 2007. - 31. 12. 2008. Podgorica
*** (2005) Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu. Sl. glasnik RS, br. 101
*** (2007-2008) Pravilnik o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom. Sl. glasnik RS
Bešlagić, R., Mujezinović, O. (2003) Morbiditetni apsentizam u Općini Velika Kladuša od 1990-1998. u: Kongres medicine rada Bosne i Hercegovine (I), Tuzla, 22-25. maj
Crepulja, J., Mikov, I., Glavaški, M., Jevtić, M., Arsić, M. (2009) Apsentizam u Južnobačkom okrugu u periodu od 2003. 2006. godine. Svet rada, 4 (6): 480-481
der-Hazarjan D., Vuković, Đ. (2009) T, Karakteristike privre- menog apsentizma kod radnika u zdravstvu. Svet rada, 4 (6): 513-514
Đorđević, V. (1996) Biostatistika u medicini rada. u: Vidaković A. [ur.] Medicina rada I, Beograd: Institut za medicinu rada i Udruženje za medicinu rada, str. 508-25
Ferrie, J.E., Shipley, M.J., Marmot, M.G., Martikainen, P., Stansfeld, S.A., Smith, G.D. (2001) Job insecurity in white-collar workers: Toward an explanation of associations with health. Journal of occupational health psychology, 6(1): 26-42
Folger, R., Belew, J. (1985) Nonreactive measurement: A focus for research on absenteeism and occupational stress. Res Organiz Behav, 7: 129-70
Kivimäki, M., Head, J., Ferrie, J.E., Shipley, M.J., Vahtera, J., Marmot, M.G. (2003) Sickness absence as a global measure of health: Evidence from mortality in the Whitehall II prospective cohort study. BMJ (Clinical research ed.), 327(7411): 364
Kristensen, T.S. (1991) Sickness absence and work strain among Danish slaughterhouse workers: An analysis of absence from work regarded as coping behaviour. Social science & medicine, 32(1): 15-27
Marmot, M.G., North, F., Feeney, A., Head, J. (1993) Alcohol consumption and sickness absence: From the Whitehall II study. Addiction (Abingdon, England), 88(3): 369-82
Mujezinović, O., Bešlagić, R. (2003) Strukturne karakteristike apsentizma u Općini Velika Kladuša od 1996-1998. u: Prvi Kongres medicine rada Bosne i Hercegovine, 22-25.maj, Tuzla
Nedić, O., Jocić, N., Filipović, D., Šolak, Z., Prodanović, M. (2002) Apsentizam zdravstvenih radnika koji se leče u zdravstvenoj stanici 'Bolnica', Doma zdravlja 'Novi Sad'. u: XVII Somborski medicinski dani: zbornik radova i rezimea, Sombor: Društvo lekara Vojvodine, str. 96-7
North, F., Syme, S.L., Feeney, A., Head, J., Shipley, M.J., Marmot, M.G. (1993) Explaining socioeconomic differences in sickness absence: The Whitehall II Study. BMJ (Clinical research ed.), 306(6874): 361-6
North, F.M., Syme, S.L., Feeney, A., Shipley, M., Marmot, M. (1996) Psychosocial work environment and sickness absence among British civil servants: The Whitehall II study. American journal of public health, 86(3): 332-40
Pološki, N., Frajlić, D. Pokazatelji konkuretnosti hrvatske radne snage - rezultati empirijskog istraživanja. www.ijf.hr/konkurentnost/poloski-frajlic1.pdf
Prins, R., de Graaf, A. (1986) Comparison of sickness absence in Belgian, German, and Dutch firms. British journal of industrial medicine, 43(8): 529-36
Rael, E.G., Stansfeld, S.A., Shipley, M., Head, J., Feeney, A., Marmot, M. (1995) Sickness absence in the Whitehall II study, London: The role of social support and material problems. Journal of epidemiology and community health, 49(5): 474-81
Stansfeld, S., Head, J., Ferrie, J. (1999) Short-term disability, sickness absence, and social gradients in the Whitehall II Study. International journal of law and psychiatry, 22(5-6): 425-39
Stansfeld, S.A., Rael, E.G., Head, J., Shipley, M., Marmot, M. (1997) Social support and psychiatric sickness absence: A prospective study of British civil servants. Psychological medicine, 27(1): 35-48
Vahtera, J., Kivimäki, M., Pentti, J. (1997) Effect of organisational downsizing on health of employees. Lancet, 350(9085): 1124-8
Vahtera, J., Pentti, J., Kivimäki, M. (2004) Sickness absence as a predictor of mortality among male and female employees. Journal of epidemiology and community health, 58(4): 321-6
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/ZZ1204023N
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.