Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2018, br. 161, str. 13-27
Uticaj javnih politika na kulturalne izvedbe jugoslovenstva
Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti, Srbija
Ključne reči: javne politike; kulturalne izvedbe; implicitne kulturne politike; slet; jugoslovenstvo
Sažetak
Uvidom u politički, sociološki i kulturni diskurs jugoslovenske prakse, istraživanje ima za cilj da pokaže na koji način upravljanje kulturalnom izvedbom u funkciji ideološkog aparata zavisi od aktuelnih javnih i kulutrnih politika. Analiza međusobne sprege i 'prelivanja' javnih politika, njenih organizacionih nosilaca i simboličkog ekvivalenta transponovanja političke stvarnosti kroz formu kulturalnih izvedbi/sletova pokazaće sličnosti i razlike u konceptu upravljanja ideološkim projektom u različitim istorijskim periodima Jugoslavije. Zadatak istraživačkog procesa (koji obuhvata empirijsku metodu studije slučaja na primeru kulturalnih izvedbi/sletova u periodu Kraljevine Jugoslavije) jeste opisivanje postojećih oblika i metoda organizovanja državnog scenskog spektakla, odnosno opšte razumevanje pojave i nivoa upravljanja kulturalnim izvedbama u funkciji javnih politika.
Reference
Altiser, L. (2009) Ideologija i državni ideološki aparati. Loznica: Karpos
Anderson, B. (1998) Nacija - zamišljena zajednica. Beograd: Plato
Bakić, J. (2004) Ideologije jugoslovenstva između srpskog i hrvatskog nacionalizma 1918-1941. Zrenjanin: Gradska narodna biblioteka 'Žarko Zrenjanin'
Brozović, A. (1930) Sveslavensko sokolstvo - Svesokolski slet 1930. Beograd: Savez Sokola Kraljevine Jugoslavije
Cvetković, D. (1998) Sokoli i Sokolski sletovi. Beograd: Knjigoprom
Dimić, Lj. (1997) Kulturna politika Kraljevine Jugoslavije 1918-1941. Beograd: Stubovi kulture
Divinjo, Ž. (1978) Sociologija pozorišta - kolektivne senke. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Đokić, D. (2003) Yugoslavism, Histories of a Failed Idea 1918-1992. London: Hurts and Co
Đorđević, J.J. (1997) Političke svetkovine i rituali. Beograd: Dosije
Đukić, V. (2010) Država i kultura - studije savremene kulturne politike. Beograd: Institut za pozorište, film, radio i televiziju
Fischer-Lichte, E. (2014) The Routledge Introduction to Theatre and Performance Studies. London: Routledge
Gelner, E. (1997) Nacije i nacionalizam. Novi Sad: Matica srpska
Hill, M. (2010) Proces stvaranja javnih politika. Zagreb: Fakultet političkih znanosti
Jovićević, A., Vujanović, A. (2007) Uvod u studije performansa. Beograd: Fabrika knjiga
Kastratović, V. (2012) Kontinuitet i diskontinuitet, okviri konstruisanja jugoslovenskog kulturnog nasleđa. Beograd: Etnološka biblioteka
Medenica, I. (2014) Vidovdan i njegove izvedbe - 1989-2014. Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, br. 25-26, str. 233-252
o`toole Laurence, J., Kenneth, J.M. (2011) Public management: Organizations, governance, and performance. Cambridge University Press
Scmitt, T. (2011) Cultural Governance as a conceptual framework. Gotingen: MMG
Singer, M. (1972) When a Great Tradition Modernizes: An Anthropological Approach to Modern Civilization. New York, Washington, London: Praeger Publishers
Timotijević, M. (2005) Narodno pozorište u Beogradu - hram patriotske religije. Nasleđe, br. 6, str. 9-44
Žutić, N. (1991) Sokoli - ideologija u fizičkoj kulturi Kraljevine Jugoslavije 1929-1941. Beograd: Angrotrade
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/kultura1861013K
objavljen u SCIndeksu: 01.02.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka