Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Rangiranje komasacionih projekata primenom TOPSIS metode
aUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
bUniverzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet, Subotica

e-adresagoran.d.marinkovic@gmail.com, milantri@eunet.rs, lazicjelena91@gmail.com
Sažetak
Rešavanje problema izbora katastarske opštine za uređenje poljoprivrednog zemljišta komasacijom predstavlja zadatak koji se stavlja pred svaku jedinicu lokalne samouprave u kojoj se planira projektovanje i realizacija komasacionih projekata. Primena metoda višekriterijumskog odlučivanja omogućava i olakšava donosiocima odluka, pravilno i korektno donošenje odluka. Višekriterijumska analiza, pre svega, omogućava donošenje odluke u konfliktnim uslovima, kada postoji više alternativa i kriterijuma, od kojih neke treba maksimizirati, a neke minimizirati. U radu je obrađena problematika rangiranja katastarskih opština za uređenje poljoprivrednog zemljišta komasacijom primenom TOPSIS metode i prezentovana evaluacija definisanog modela u opštini Pećinci.
Reference
Dong, Y., Zhang, G., Hong, W., Xu, Y. (2010) Consensus models for AHP group decision making under row geometric mean prioritization method. Decision Support Systems, 49(3): 281-289
Food and Agriculture Organization of the United Nations (2003) The design of land consolidation pilot projects in Central and Eastern Europe. Rome
Ivković, M., Barković, Đ., Baćani, S. (2010) Komasacija zemljišta i ruralni razvoj. Geodetski list, Zagreb, br 4, str. 297-312
Kerkez, B., Marinković, G., Trifković, M. (2015) Rangiranje katastarskih opština u Opštini Pećinci. Zbornik radova FTN, br. 4, rad prihvaćen za objavljivanje 22.06.2015
Liu, Y., Guo, Y., Li, Y., Li, Y. (2015) GIS-based effect assessment of soil erosion before and after gully land consolidation: A case study of Wangjiagou project region, Loess Plateau. Chinese Geographical Science, 25(2): 137-146
Mahmoodzadeh, S., Shahrabi, J. (2007) Project selection by using fuzzy AHP and TOPSIS technique. International Journal of Human and Social Sciences
Marinković, G., Ninkov, T., Trifković, M. (2015) Rangiranje komasacionih projekata primenom SAW metode. Geodetska služba, br. 119: 20-28
Miladinović, M. (1997) Uređenje zemljišne teritorije. Beograd: Naučna knjiga
Pašakarnis, G., Maliene, V. (2010) Towards sustainable rural development in Central and Eastern Europe: Applying land consolidation. Land Use Policy, 27(2): 545-549
Trifković, M., Ninkov, T., Marinković, G. (2013) Komasacija. Novi Sad: FTN Izdavaštvo
Wang, J., Yan, S., Guo, Y., Li, J., Sun, G. (2015) The effects of land consolidation on the ecological connectivity based on ecosystem service value: A case study of Da’an land consolidation project in Jilin province. Journal of Geographical Sciences, 25(5): 603-616
Yan, J., Xia, F., Li, Q. (2012) Top strategy design of comprehensive land consolidation in China. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 28(14), 1-9, in Chinese
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.14415/zbornikGFS27.18
objavljen u SCIndeksu: 11.02.2016.

Povezani članci

Zb Građ fak Subotica (2015)
Model identifikacije rizika u projektima komasacije
Marinković Goran, i dr.

Tehnika (2016)
Koncept sprovođenja komasacije u Republici Srbiji
Cakić Jovan M., i dr.

Zb Građ fak Subotica (2017)
Primena TOPSIS metode za rangiranje katastarskih opština u procesu komasacije
Lazić Jelena, i dr.

prikaži sve [13]