Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 6 od 17  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 68, br. 5, str. 314-325
Višekriterijumska analiza u funkciji rangiranja zaposlenih u javnom sektoru
Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
Ključne reči: Upravljanje kadrom; višekriterijumska analiza; javni sektor; rangiranje
Sažetak
U radu je prikazana mogućnost rangiranja zaposlenih u javnom sektoru primenom višekriterijumske analize. Naučna metoda rešavanja operativnih problema koja je primenjena u radu je metoda analitičko – hijerarhijskih procesa. Ova metoda je primenjiva u rangiranju zaposlenih u manjim organizacionim celinama sa jasno sistematizovanim radnim mestima.
Reference
Borović, S., Nikolić, I. (1996) Višekriterijumska optimizacija. Beograd: CVVŠVJ
Borović, S., Milićević, M. (2002) Zbirka zadataka iz odabranih oblasti operacionih istraživanja. Beograd: VAVSiCG
Đorović, B. (1999) Prilazi projektovanju organizacione strukture komande automobilskog bataljona. Beograd: VTA VJ, magistarski rad
Gordić, M. (2011) Modalni eksperiment u istraživanju potencijalnog sistema bezbednosti države. Beograd: Odbrana
Kukoleča, S. (1972) Osnovi teorije organizacionih Sistema. Beograd: PFV Oeconomica
Sakan, M. (2006) Metodologija vojnih nauka. Beograd: Vojnoizdavački zavod
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1605314R
objavljen u SCIndeksu: 27.12.2017.