Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 10 od 17  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 62, br. 1, str. 141-166
Određivanje težina kriterijuma primenom rangiranja
Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd

e-adresamilic.milicevic@mod.gov.rs
Ključne reči: težine; rangiranje; medijana; kriterijum
Sažetak
U radu su prikazani mogući načini određivanja težina kriterijuma na osnovu ranga kriterijuma. Prikazane su metode: linearnih težina sa promenljivim koeficijentom smera, inverznih težina, centroida rangova, sume rangova, raspodele verovatnoća rangova i geometrijskih težina. Kada u procesu rangiranja učestvuje više eksperata prikazana je mogućnost objedinjavanja rangova (težina) kriterijuma primenom izabranih matematičkih metoda, metoda teorije društvenog izbora i medijane Kemenija. Na jednom numeričkom primeru prikazana je primena izabranih metoda uz komentar dobijenih rezultata. Osnovni cilj rada jeste prikaz mogućih načina određivanja težina kriterijuma na osnovu ranga kriterijuma koji su odredili jedan ili više eksperata, korišćenjem više literaturnih izvora informacija.
Reference
Alfares, H.K., Duffuaa, S.O. (2009) Assigning cardinal weights in multi-criteria decision making based on ordinal ranking. Journal of Multi-Criteria Decision Analysis, 15: 125
Alfares, H.K. (2007) Combining criteria ranks for calculating their weights in group MCDM. Dhahran, Saudi Arabia: Systems Engineering Department, King Fahd University of Petroleum & Minerals
Cook, W.D. (2006) Distance-based and ad hoc consensus models in ordinal preference ranking. European Journal of Operational Research, 172(2): 369-385
Jovanović, R. (2012) Dva rezultata nemogućnosti u teoriji društvenog odlučivanja. Theoria, vol. 55, br. 3, str. 55-71
Litvak, B.G. (1982) Эkspertnaя informaciя metodы polučeniя i analiza. Moskva: Radio i Svяzь
Lootsma, F.A., Bots, P.W.G. (1999) The assignment of scores for output-based research funding. Journal of Multi-Criteria Decision Analysis, 8(1): 44-50
Milićević, M.R., Župac, G.Ž. (2012) Subjektivni pristup određivanju težina kriterijuma. Vojnotehnički glasnik, vol. 60, br. 2, str. 48-70
Radovanović, B. (2012) Individualno odlučivanje, grupno odlučivanje i deliberacija. Filozofija i društvo, vol. 23, br. 2, str. 147-167
Roberts, R., Goodwin, P. (2002) Weight approximations in multi-attribute decision models. Journal of Multi-Criteria Decision Analysis, 11(6): 291-303
Solymosi, T., Dombi, J. (1986) A method for determining the weights of criteria: The centralized weights. European Journal of Operational Research, 26(1): 35-41
Stillwell, W.G., Seaver, D.A., Edwards, W. (1981) A comparison of weight approximation techniques in multiattribute utility decision making. Organizational Behavior and Human Performance, 28(1): 62-77
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/vojtehg62-3878
objavljen u SCIndeksu: 14.04.2014.
metod recenzije: dvostruko anoniman