Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:27
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:21

Sadržaj

članak: 1 od 31  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 50, br. 3-4, str. 167-194
Mašine za aplikaciju sredstva za zaštitu bilja
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresaaleksandar.sedlar@polj.uns.ac.rs
Ključne reči: aplikacija pesticida; kalibracija; rasprskivači; sredstvo za zaštitu bilja; drift
Sažetak
Svrha mašina za aplikaciju sredstva za zaštitu bilja jeste da omogući uniformnu aplikaciju sredstava za zaštitu bilja (pesticida) na određenu ciljnu površinu, dok se istovremeno smanjuje na minimum izloženost lica koja primenjuju sredstva za zaštitu bilja. Ovo se može postići ako se mašine koriste jedino za zadatke za koje su namenjene i ako su pravilno podešene, kalibrisane i održavane. Tipična prskalica se sastoji od rezervoara, pumpe, sistema za mešanje, sprovodnih cevi, regulacione i kontrolne jedinice i rasprskivača. Da bi se smanjio drift, odabere se rasprskivač koji će obezbediti najveću veličinu kapljice uz istovremenu adekvatnu pokrivenost tretiranog objekta pri određenoj normi primene. Svi elementi i sklopovi na prskalici moraju biti u ispravnom stanju ne bi li se obezbedila dobra horizontalna distribucija sredstava za zaštitu bilja. Kod mašina za aplikaciju pesticida se proverava tehnička ispravnost svih komponenata i vrši se njihova kalibracija. Kalibracija je proces merenja i prilagođavanja količine sredstva za zaštitu bilja koja se primenjuje na ciljnu površinu određenim mašinama za aplikaciju sredstva za zaštitu bilja. Pravilna kalibracija je osnovni, ali često zanemareni zadatak. Ono što je ključno jeste da treba koristiti tačnu količnu sredstva za zaštitu bilja. Nedovoljno sredstva za zaštitu bilja za rezultat može imati neadekvatnu kontrolu, a time i bacanje novca, vremena i resursa. Primena većih količina sredstva za zaštitu bilja od preporučenih može za posledicu imati oštećenje useva ili zasada, veću količinu ostataka sredstva za zaštitu bilja, oticanje ili drugo kretanje van ciljne površine, trovanje ljudi, kućnih ljubimaca ili divljih životinja, koji ulaze na tretiranu površinu, kao i sudske tužbe i kazne.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/BiljLek2203167S
objavljen u SCIndeksu: 10.06.2022.

Povezani članci

Nema povezanih članaka