Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 8 od 31  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 42, br. 3, str. 181-186
Razvoj poprečne distribucije rasprskivača - efekat pritiska i anti drift rasprskivača
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresavladimir.visacki@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Razvoj novih sorti i poboljšanje tehnologija proizvodnje uljanih biljnih vrsta za različite namene (MPNTR - 31025)

Sažetak
Efikasnost primene pesticida zavisi ne samo od kvaliteta pesticida, već i od kvalitet aplikacije. Jedan od faktora koji najviše utiče na kvalitet aplikacije, sa stanovišta mehanizacije, su rasprskivači. Oni nanose tečnost na površinu biljke koja bi trebala da se rasporedi po ceoj površini biljke. Da bi se postigao ovaj cilj, rasprskivač mora izvršiti ujednačenu primenu tečnosti po jedinici površine, ili radnog zahvata. Promenljivi faktor u primeni pesticida može biti tip rasrskivača i radni pritisak. Sa porastom radnog pritiska, dobijene kapljice su sitnije. U radu je prikazan test tri različita rasprskivača. Svaki rasprskivač karakteriše ravan mlaz sa uglom od 110o i protokom od 1,6 l / min pri pritisku od 3 bara. Razlike između rasprskivača je način dezintegracije mlaza. Upravo to karakteristika izaziva da se sa promenom pritiska dolazi do promene u uniformnost poprečni distribucije rasprskivača. Najbolja distribuciju ima rasprskivač sa ravnim mlazom. Koeficijent varijacije je između približno od 4 do 6% pri pritiska od 2 do 4 bara. Dobijena matematički model koji opisuje promene u koeficijentu varijacije u zavisnosti od primene pritiska može biti dobra osnova za lako usklađivanja parametara pri aplikaciji pesticida.
Reference
Bahadir, S., Saim, B. (2011) Spray distribution uniformity of different types of nozzles and its spray deposition in potato plant. Afr. J. Agric. Res., 6(2): 352-362
Douzals, J.P., al Heidary, M. (2014) How spray characteristics and orientation may influence spray drift in a wind tunnel. u: International Advances in Pesticide Application 2014, Jan, Oxford, United Kingdom, Association of Applied Biologists, p.271 - p.278
Douzals, J.P., Porte, A., Fernandez, P. (2012) Simulating CoV from nozzles spray distribution: A necessity to investigate spray distribution quality with drift reducing surfactants. u: CIGRAgEng 2012, Jul 2012, Valencia, Spain, CIGR-AgEng, 6 p
Gajtkowski, A. (2000) Technika ochrony roślin. Poznań: Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, s. 122
ISO (2015) ISO 16122-2:2015 agricultural and forestry machinery: Inspection of sprayers in use - part 2: Horizontal boom sprayers
Nigar, Y., Ekrem, A., Ali, M., Huseyin, Y., Nebile, D., Tunahan, E., Ebru, K. (2011) Effect of different pesticide application methods on spray deposits, residues and biological efficacy on strawberries. Afr. J. Agric. Res., 6(4): 660-670
Nowakowski, T. (2007) Interaction between selected spraying parameters on the variability coefficient of liquid transverse distribution. Inzynieria Rolnicza, 3(91): 135-141
P. Leunda,, Debouche, C., Caussin, R. (1990) Predicting the transverse volume distribution under an agricultural spray boom. Crop Protection, 9(2): 111-114
Sawa, J., Wójcicki, Z., Tabor, S., Wajszczuk, K. (2004) Wpływ nowych technologii na poziom i strukturę nakładów materiałowo-energetycznych na jakość surowców rolniczych. Sprawozdanie końcowe KBN, Nr 3, P06R 037 22, AR Lublin (maszynopis)
Sawa, J., Huyghebaert, B., Parafiniuk, S. (2012) Testing device for a complex measurement of the performances nozzles. u: SPISE 4, Lana, Italy, 228-233
Subr, A.K., Sawa, J., Parafiniuk, S. (2015) Practical Deviation in Sustainable Pesticide Application Process. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 7: 241-248
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SavPoljTeh1603181V
objavljen u SCIndeksu: 10.01.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka