Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 1 od 235  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 17, br. 3, str. 79-96
Međunarodnopravni karakter genocida
Megatrend Univerzitet, Beograd

e-adresanemanjad444@gmail.com
Ključne reči: genocid; genocidna namera; rat; oružani sukobi; zaštićena grupa; kažnjavanje
Sažetak
Rad je posvećen genocidu kao jednom od najtežiš međunarodnodnih krivičnih dela sankcionisanog kako unutrašnjim (nacionalnim), tako i međunarodnim pravom. U radu se nastoji da se analizira savremeni međunarodnopravni karakter genocida, njegove osnovne osobine, odlike i posledice. Osnovni cilj i zamisao rada jeste da se kroz analizu ovog međunarodnog krivičnog dela dokaže koliko velike štetne posledice ono može imati po neku etničku, versku, rasnu, manjinsku ili političku grupu i ujedno da se skrene pažnja na sve subjekte međunarodnog javnog prava u pogledu preduzimanja mera za njegovu prevenciju i sprečavanje.
Reference
*** (2005-2016) Krivični Zakonik Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005 - ispr. 107/2005 - ispr. 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016
Đorđević, Đ. (2009) Krivično pravo - posebni deo. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Đorđević, G. (2014) Odgovornost za međunarodna krivična dela'. Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, doktorska disertacija
Gurda, V. (2015) Procesuiranje genocida u Bosni i Hercegovini pred međunarodnim, nacionalnim i inostranim sudovima. Monumenta Srebrenica, 4, 35-68
Josipović, I. (2007) Ratni zločini - priručnik za praćenje suđenja. Osijek: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava
Jovašević, D. (2011) Zločin genocida u teoriji i praksi - međunarodno i domaće krivično pravo. Vojno delo, vol. 63, br. 1, str. 70-87
Jovašević, D. (2016) Zločin genocida u teoriji i praksi: međunarodno i krivično pravo Bosne i Hercegovine. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 1, 17-31
Jovašević, D. (2015) Odgovornost i kažnjivost za zločin genocida. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 70, 391-408
Karović, S. (2014) Kompleksnost utvrđivanja postojanja genocidne namjere. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 1, 119-130
Nogo, S. (2016) Međunarodno krivično pravo. Beograd: Catena Mundi
Paunović, M., Krivokapić, B., Krstić, I. (2010) Međunarodna ljudska prava. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu-Centar za izdavaštvo i informisanje
Stojanović, D. (2015) Rađanje globalnog sveta 1880-2015. Beograd: Udruženje za društvenu istoriju
Stojanović, Z., Delić, N. (2015) Krivično pravo - posebni deo. Beograd: Pravna knjiga
Stojanović, Z. (2008) Međunarodno krivično pravo. Beograd
Šuvaković, U.V., Rakić, B.M. (2017) Genocid i etničko čišćenje ili o odnosu dispozicije jednog međunarodno-krivičnog dela i jednog sociološko-politikološkog pojma. Strani pravni život, br. 2, str. 59-75
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/MegRev2003079D
primljen: 14.09.2018.
prihvaćen: 06.10.2018.
objavljen u SCIndeksu: 18.05.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Megatrend revija (2020)
Novi intervencionizam i humanitarna intervencija u međunarodnoj praksi
Danilović Nemanja

Anali Pravnog fak Beograd (2013)
Prinudno iseljenje - univerzalni međunarodni standardi
Krstić Ivana

Anali Pravnog fak Beograd (2015)
Načelo svetovnosti u Republici Srbiji prema Ustavu iz 2006
Mitrović Petar

prikaži sve [35]