Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 4 od 235  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 37, br. 3, str. 261-266
Zaštitni efekti zelenog čaja i borovnice na gentamicinom uzrokovanu nefrotoksičnost kod pacova
aUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Katedra Fiziologija
bUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Katedra Farmacija
cUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Katedra Patologija
dUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institut za biohemiju

e-adresamilica.veljkovic@gmail.com
Projekat:
Monitoring elektromagnetnih zračenja mobilnih telekomunikacionih sistema u životnoj sredini, analiza molekularnih mehanizama i biomarkera oštećenja kod hronične izloženosti sa razvojem modela za procenu rizika i metoda za zaštitu (MPNTR - 43012)

Sažetak
Cilj našeg istraživanja bio je da ispitamo da li zeleni čaj i borovnica ispoljavaju zaštitni efekat na gentamicinom izazvano oštećenje bubrega, kada se primene zajedno sa gentamicinom, kao i da napravimo vezu između njihovih efekata. GM grupa pacova tretirana je samo gentamicinom, GT grupa samo zelenim čajem, B grupa samo borovnicom, a kontrolna grupa samo fiziološkim rastvorom. Biohemijska analiza pokazala je značajno povećane nivoe uree i kreatinina u GM grupi, u odnosu na grupe koje su istovremeno tretirane borovnicom ili zelenim čajem. Histološko ispitivanje pokazalo je potpuno uništenje glomerulske bazalne membrane, ali i bazalne membrane proksimalnih i distalnih tubula pacova u GM grupi. Ovi efekti oštećenja bili su znatno ublaženi, ali i ograničeni samo na proksimalne tubule, kada su borovnica ili zeleni čaj bili primenjeni zajedno sa gentamicinom. Zaštitni efekti i zelenog čaja i borovnice na nefrotoksičnost bubrega izazvanu gentamicinom javljaju se zbog njihove jake antioksidativne aktivnosti. Pošto su to antioksidansi koji su široko rasprostranjeni u prirodi, mogu da ponude dostupnu i povoljnu pomoćnu terapiju u lečenju Gram-negativnih infekcija, koja bi mogla da ublaži gentamicinsku nefrotoksičnost, ali ne bi uticala na baktericidni efekat gentamicina.
Reference
Acharya, C.R., Thakar, H.N., Vajpeyee, S.K. (2013) A study of oxidative stress in gentamicin induced nephrotoxicity and effect of antioxidant vitamin C in Wistar rats. National Journal of Physiology, Pharmacy and Pharmacology, 3(1): 14-20
de Broe, M.E., Paulus, G.J., Verpooten, G.A., Roels, F., Buyssens, N., Wedeen, R., van Hoof, F., Tulkens, P.M. (1984) Early effects of gentamicin, tobramycin, and amikacin on the human kidney. Kidney International, 25(4): 643-652
Fujiwara, K., Shin, M., Matsunaga, H., Saita, T., Larsson, L. (2009) Light-microscopic immunocytochemistry for gentamicin and its use for studying uptake of the drug in kidney. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 53(8): 3302-3307
Khan, S.A., Priyamvada, S., Farooq, N., Khan, S.A., Khan, W., Yusufi, A.N.K. (2009) Protective effect of green tea extract on gentamicin-induced nephrotoxicity and oxidative damage in rat kidney. Pharmacological Research, 59(4): 254-262
Nonclercq, D., Wrona, S., Toubeau, G., Zanen, J., Heuson-Stiennon, J., Schaudies, R. P., Laurent, G. (1992) Tubular injury and regeneration in the rat kidney following acute exposure to gentamicin: A time-course study. Renal Failure, 14(4): 507-521
Ranđelović, P., Veljković, S., Stojiljković, N., et al. (2017) Gentamicin nephrotoxicity in animals: Current knowledge and future perspectives. EXCLI J, 16: 388-99
Veljković, M., Pavlović, D.R., Stojiljković, N., Ilić, S., Petrović, A., Jovanović, I., Radenković, M. (2016) Morphological and morphometric study of protective effect of green tea in gentamicin-induced nephrotoxicity in rats. Life Sciences, 147: 85-91
Veljković, M., Pavlović, D.R., Stojiljković, N., Ilić, S., Jovanović, I., Poklar, U.N., Rakić, V., Veličković, L., Sokolović, D. (2017) Bilberry: Chemical profiling, in vitro and in vivo antioxidant activity and nephroprotective effect against gentamicin toxicity in rats. Phytotherapy Research, 31(1): 115-123
Verpooten, G.A., Giuliano, R.A., Verbist, L., Eestermans, G., de Broe, M.E. (1989) Once-daily dosing decreases renal accumulation of gentamicin and netilmicin. Clinical Pharmacology and Therapeutics, 45(1): 22-27
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/afmnai2003261V
objavljen u SCIndeksu: 04.12.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0