Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 10 od 235  
Back povratak na rezultate
Ispitivanje efekata n-acetilcisteina na promene eksplorativne aktivnosti u testu uzdignutog krstastog lavirinta izazvane cisplatinom kod pacova
aUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Katedra za fiziologiju
bUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Katedra za anatomiju i sudsku medicinu

e-adresampantic2013@gmail.com
Projekat:
Faculty of Medical Sciences, University of Kragujevac (project JP 01/13).

Ključne reči: ekplorativna aktivnost; cisplatina; N-acetilcistein; neurotoksičnost; pacov
Sažetak
Cilj ovog istraživanja je bio ispitivanje potencijalno korisnog efekta N-acetilcisteina (NAC) na promene nivoa anksioznosti izazvane primenom cisplatine kod pacova, kroz parametre eksplorativne aktivnosti u uzdignutom krstastom lavirintu. Životinje su bile podeljene u četiri grupe: kontrolna grupa, cisplatina grupa (7.5 mg/kg/nedeljno cisplatine), Nacetilcistein grupa (500 mg/kg/ nedeljno NAC-a) i kombinovana grupa (7.5 mg/kg/nedeljno of cisplatin i 500 mg/kg/ nedeljno NAC-a). Nakon dvonedeljnog tretmana, eksplorativna aktivnost (ispitivana kroz broj uspravljanja, naginjanja i broj epizoda ukupne eksplorativne aktivnosti) u cisplatina grupi je bila značajno smanjena u poređenju sa kontrolnim vrednostima. Iako samostalna primena NAC-a nije izazvala promene eksplorativne aktivnosti, simultana primena sa cisplatinom je uzrokovala značajno ublažavanje smanjenja eksplorativne aktivnosti izazvanog cisplatinom. Eksplorativna aktivnost se postepeno smanjivala u funkciji vremena u svim grupama tokom petominutnog izvođenja testa uzdignutog krstastog lavirinta. Rezultati ove studiji jasno potvrđuju da suplementacija NAC-om može biti korisna kod neurotoksičnosti izazvane cisplatinom kod pacova. Antioksidantna svojstva NAC-a su se ispoljavala kao poboljšanje eksplorativne aktivnosti, što je potvrdilo da primena NAC-a može umanjiti anksiogeni efekat terapije cisplatinom. Ovi rezultati ukazuju da suplementacija NAC-om može biti potencijalna zaštita od neurotoksičnosti izazvane cisplatinom.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.1515/SJECR-2017-0053
objavljen u SCIndeksu: 12.05.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka