Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 6 od 25  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 70, br. 3, str. 433-441
Analiza (ne)održivosti aktuelne strategije vodosnabdevanja u Srbiji
aUniverzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet
bUniverzitet u Beogradu, Šumarski fakultet
Ključne reči: vodosnabdevanje; vodoakumulacije; podzemne vode; racionalizacija
Sažetak
Planirana gradnja više od 30 brana i veštačkih vodoakumulacija i na njima baziranim regionalnim sistemima vodosnabdevanja, čine osnov dugoročne strategije vodosnabdevanja Republike Srbije, koja je zacrtana 1970-ih. Dosadašnja iskustva ukazuju na nužnost revizije i racionalizacije, zbog sledećeg: - Efekti izvedenih radova višestruko su manji od planiranih, a osnovni razlozi su deficit finansijskih sredstava i sistemske slabosti iskazane u gradnji i upravljanju ovim sistemima. - Projektovani demografski priraštaji stanovništva i zacrtane norme potrošnje komunalne vode značajno su predimenzionirani. - Svetska i domaća iskustva u pogledu gradnje i upravljanja veštačkim akumulacijama, ukazuju na brojne tehno-ekonomske i ekološke rizike i negativne posledice. - Rezultati do danas realizovanih hidrogeoloških istraživanja i zahvata podzemnih voda pokazuju da je ovaj resurs dobar osnov za vodosnabdevanje na većem delu teritorije Srbije. - Komunalne vodovodne mreže su, u proseku, u veoma lošem stanju, pa su iskazani deficiti voda veoma često posledica gubitaka u distribuciji. Pod racionalizacijom se podrazumeva pristup primeren realnim potrebama u vodi i finansijskim i organizacionim mogućnostima. Osnovna smernica je orjentisanje na raspoložive resurse podzemnih voda, a jedan od prioriteta je i popravka komunalnih vodovodnih mreža. Ovakvim konceptom se ostvaruje: - Mnogo brže rešavanje problema vodosnabdevanja i - Velike finansijske uštede: u gradnji brana, akumulacija, regionalnih cevovoda i postrojenja za preradu sirove vode, u troškovima adaptacije prostora i održavanju sistema.
Reference
*** (1991) Zakon o iskorišćavanju i zaštiti izvorišta vodosnabdevanja. Sl. glasniku SRS - Sl. glasniku RS, br. 27/1977, 24/1985, 29/1988, 49/1989; br. 46
*** (2011) Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima. Sl. glasnik RS, br. 88
*** (2010) Zakon o vodama RS. Sl. glasnik RS, br. 30
*** (1979) Pravilnik o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi podzemnih voda i vođenju evidencije o njima. Sl. list SFRJ, br. 34
*** (2008) Pravilnik o načinu određivanju i održavanju zona sanitarne zaštite izvorišta vodosnabdevanja. Sl. glasnik RS, br. 92
*** (2002) Uredba o utvrđivanju Vodoprivredne osnove RS. Sl. glasnik RS, br. 11
*** (2010) Zakon o prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020. godine. Sl. glasnik RS, br. 88
Dalmacija, B., i dr. (2008) Strategija vodosnabdevanja i zaštita voda u AP Vojvodini. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet - Departman za hemiju
Dimkić, M., et al. (2011) Godišnji izveštaj po projektu: Ocena rezervi regionalnih izvorišta podzemnih voda za vodosnabdevanje-regulacija izdani i povećanje kapaciteta. Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja Republike Srbije
Dokmanović, P., Petrović, D. (2010) Aktuelni parametri za ocenu održivosti akumulacije 'Rovni'. u: Zbornik radova 39. Konferencije o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda 'Voda 2010', Srpsko društvo za zaštitu voda, str. 53-58
Dokmanović, P., Stevanović, Z. (2009) Značaj resursa podzemnih voda za prostorno planiranje u Srbiji. u: Zbornik radova 38. Konferencije o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda 'Voda 2009', Zlatibor, Srpsko društvo za zaštitu voda, str. 35-40
Dokmanović, P. (2010) Inženjerska hidrogeologija. Beograd: Rudarsko-geološki fakultet
Dokmanović, P., Nikić, Z. (2014) Održivi razvoj i zaštita vodnih resursa u Republici Srbiji. u: 'Zeleni Forum' projekta 'Consensus', Užice: Beogradska otvorena škola, referat na tribini
Dokmanović, P., Jemcov, I., Milanović, S., Hajdin, B. (2003) Hydrogeological risk factors of dam and reservoir construction-case example Bogovina. Materials and geo environment, 50/1, pp. 105-108
Dokmanović, P.B., Nikić, Z.N., Krunić, O.Z., Petrović, B.Z. (2012) Water-management failure under complex hydrogeological conditions in the Kolubara District, Serbia. Hydrogeology Journal, 20(6): 1169-1175
EC (2000) Water frame directive. Official Journal of EU, L 327/1
Grupa autora (2009) Studija izvodljivosti Kolubarskog regionalnog sistema vodosnabdevanja: Valjevo - Mionica - Ub - Lajkovac - Lazarevac. Beograd: EPTISA
Hardy, J.T. (2003) Climate change causes, effects, and solutions. Chichester: Wiley
Ietc, U. (1999) Planning and management of lakes and reservoirs: An integrated approach to eutrophication. Technical publication series, 11
Jemcov, I., Dokmanović, P. (2007) Karstne izdani u neposrednom slivu Velike Morave i mogućnosti vodosnabdevanja. Voda i sanitarna tehnika, vol. 37, br. 6, str. 51-61
Komatina, M., Nikić, Z. (2009) Podzemne vode zapadno- srbijanskog karsta i mogućnosti dopunskog vodosnabdevanja opština u uzvodnom delu sliva reke Zapadne Morave. saopštenje za javnu raspravu o studiji uticaja na životnu sredinu brane i akumulacije Svračkovo na Rzavu, Arilje
Nikić, Z., Vasiljević, M. (2002) Prilog prognozi kvaliteta vode u akumulaciji 'Rovni' sa aspekta sadržaja fosfora u reci Jablanici. u: Zbornik radova: Zaštita voda 2002, Vrnjačka Banja, Str. 415-420
Nikić, Z., Vidović, M., Nadeždić, M., Milovanović, B. (2007) Geological effect on the Grlište reservoir water quality. Geographica Pannonica, br. 11, str. 28-31
Nikić, Z., Mijović, D. (2000) Uloga geološke sredine u formiranju hemijskog sastava mulja u površinskoj akumulaciji 'Zlatibor' na reci Crni Rzav. Zaštita prirode, vol. 52, br. 1, str. 143-149
Stevanovic, Z. (2010) Utilization and regulation of springs. u: [ur.] Groundwater Hydrology of Springs: Engineering, Theory, Management, and Sustainability, Elsevier Inc, 341-389
Stevanović, Z., Dokmanović, P., Milanović, S., Polomčić, D. (2012) Water supply management measures in test areas of IPA. u: [ur.] CC WATERS Climate Changes and Impact on Water Supply, Faculty of Mining and Geology, University of Belgrade, 1 p. 341-416
World Commission on Dams (2000) Dams and development: A new framework for decision-making. London and Sterling, VA: Earthscan Publications Ltd, report
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/tehnika1503433D
objavljen u SCIndeksu: 04.11.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka