Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15

Sadržaj

članak: 2 od 9  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 59, br. 86, str. 237-252
Posebna radnopravna zaštita materinstva
Institut za uporedno pravo, Beograd, Srbija

e-adresajovana.misailovic@yahoo.com
Ključne reči: materinstvo; diskriminacija; zaštita žena; ravnopravnost polova
Sažetak
Biološko stanje u kom se žene nalaze tokom trudnoće i izvesno vreme nakon rođenja deteta stvara potrebu za posebnim vidom zaštite žena na radu. Kako izostavljanje jasnih granica između zaštite svih žena na radu i žena u vezi sa materinstvom dovodi do diskriminacije žena na tržištu rada, to je poželjno ukazati na osnovne posledice koje takav nedostatak uzrokuje. U cilju razumevanja neophodnosti delotovrne zaštite žena u vezi sa materinstvom, u radu se nastoji prikazati da su određeni posredni troškovi koji nastaju za poslodavca usled porodiljskog odsustva ili odsustva zaposlene sa rada radi nege deteta ili porodičnih dužnosti - potencijalno jedan od najznačajnijih uzroka diskriminacije žena na radu.
Reference
*** (1955) Konvencija broj 103 o zaštiti materinstva - Konvencija broj 103. Službeni list FNRJ, 9
*** (2017) Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2018. godinu. Službeni glasnik RC, 120
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, 98
*** (1956) Konvencija broj 89 o noćnom radu žena. Službeni list FNRJ - Međunarodni ugovori, 12
*** (2012) Maternity and paternity at work: Law and practice across the world. Geneva: International Labour Organisation
*** (2010) Maternity at work: A review of national legislation: Findings from the ILO database of conditions of work and employment laws. Geneva: International Labour Office
*** (2005-2016) Zakon o zdravstvenom osiguranju. Službeni glasnik RS, 107/2005, 109/2005, 57/2011, 110/2012, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014, 106/2015 i 10/2016
*** Conclusions XV-2, Belgium: Digest of the case law of the European Committee of Social Rights. 20. 08. 2019, https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168049159f
*** (2014) Ljudska prava u Srbiji 2014. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
*** (2010) Konvencija broj 183 o zaštiti materinstva - Konvencija broj 183. Službeni glasnik RC - Međunarodni ugovori, 1
*** (2009) Revidirana evropska socijalna povelja. Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori, 42
*** (2005-2017) Zakon o radu. Službeni glasnik RS, 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 i 113/2017
Alewell, D., Pull, K. (2000-2001) An international comparison and assessment of maternity leave. Legislation:Comparative Labor Law and Policy Journal, Vol. 22, Issues 2 and 3
Barnard, C. (2012) EU Employment Law. Oxford: Oxford University Press
Fredman, S. (1997) Women and the Law. Oxford: Clarendon Press
Grgurev, I. (2014) Diskriminacija trudnih radnica - kako uspešno pomiriti trudnoću sa zahtevima tržišta. u: Potočnjak, Ž., Grgurev, I., Grgić, A. [ur.] Perspektive antidiskriminacijskog prava, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 133-152
Haveman, R., Bershadker, A., Schwabish, J. (2003) Human capital in the United States from 1975 to 2000: Pattern of growth and utilization. Kalamazoo, Michigan: W.E. Upjohn Institute for Employment Research
Hießl, C. (2012) Basic on European social law. Vienna: Linde Verlag
ILO (2012) Maternity protection resource package: From a aspiration to reality for all, part two - employment protection and non-discrimination. Geneva: International Labour Office
Ivošević, Z.M., Ivošević, M.Z. (2016) Komentar Zakona o radu. Beograd: Službeni glasnik, treće izmenjeno i dopunjeno izdanje
Jovanović, P. (2018) Pozitivna diskriminacija (s osvrtom na oblast rada) - radno i socijalno pravo. 1-24
Kollonay-Lehoczky, C. (2017) Article 20: The right to equal opportunities and equal treatment in matters of employment and occupation without discrimination on the ground of sex. u: Bruun N., Lörcher K., Schömann I., Clauwaert S. [ur.] The European Social Charter and the employment relation, Oxford - Portland, Oregon: Hart Publishing, pp. 358-380
Kovačević, Lj. (2016) Valjani razlozi za otkaz ugovora o radu. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Kovačević, Lj. (2018) Ravnopravnost muškarca i žena kao bitan element ravnopravnog zapošljavanja - prilog diskusiji o nacrtu Zakona o rodnoj ravnopravnosti. Radno i socijalno pravo, 97-145
Misailović, J. (2019) Zaštita žena od otkaza ugovora o radu. u: Mirović D. [ur.] Pravo u funkciji razvoja društva, Zbornik radova, Pravni fakultet, Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, 705-720
Pantović, J., Bradaš, S., Petovar, K. (2017) Položaj žena na tržištu rada. Beograd: Fredrich Ebert Stiftung
Paul, J. (2004) Healthy beginnings: Guidance on safe maternity at work. Geneva: International Labour Organization
Petrušić, N., ur. (2013) Preporuka Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za preduzimanje mera za ostvarivanje ravnopravnosti žena koje planiraju porodicu, trudnica i porodilja (del. br. 1050 od 23. 07. 2012.). u: Zbornik mišljenja, preporuka i upozorenja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Beograd
Ray, R. (2009) A detailed look at parental leave policies in 21 OECD countries. Washington, DC: Center for Economic and Policy Research
Szyszczak, E. (2000) EC labour law. Harlow: Pearson Education Limited
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfn0-23412
objavljen u SCIndeksu: 20.06.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka