Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 7 od 14  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 67, br. 3, str. 70-81
Čuvari stereotipa o ženi kao ograničavajućem faktoru grupne efikasnosti
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti
bMinistarstvo odbrane Republike Srbije, Institut za strategijska istraživanja

e-adresakilibarda@fb.bg.ac.rs, jovanka.saranovic@mod.gov.rs, vanjarokvic@fb.bg.ac.rs
Sažetak
Tradicionalno shvatanje položaja žene u društvu i stereotip o njenoj inferiornosti (pre svega fizičke) u odnosu na muškarca uslovilo je stvaranje stereotipa o inferiornosti mešovitih grupa u odnosu na grupe sastavljene isključivo od muškaraca. Rezultati istraživanja koje je izvršeno na uzorku pripadnika Vojske i Ministarstva odbrane Republike Srbije pokazuju da 'čuvara' navedenog stereotipa ima više među muškarcima nego među ženama; više među mlađima nego među starijima; više među osobama nižeg obrazovnog nivoa nego među visokoobrazovanim; više među profesionalnim vojnicima, podoficirima i oficirima nego među civilnim licima; više među pripadnicima Vojske nego među zaposlenima u Ministarstvu odbrane. U grupi obeležja ispitanika koja, prema ovom istraživanju, nisu u korelaciji sa njihovom procenom efikasnosti mešovitih grupa našli su se: ratno iskustvo (učešće u oružanim sukobima na prostoru bivše Jugoslavije), bračni status i brojnost porodice.
Reference
*** (2002) Women in the armed forces: A report by the employment of women in the armed forces steering group. United Kingdom: Ministry of Defense, May
*** (2011) Žene i muškarci u Republici Srbiji. Beograd, Republika Srbija: Republički zavod za statistiku, http://www.gendernet.rs/files/RR_u_brojkama/ZeneIMuskarci.pdf
*** (2007) Položaj žene na tržištu rada u Srbiji. Beograd: Program Ujedinjenih nacija za razvoj
Banović, B. (2012) (Dis)funkcionalni potencijal modela tradicionalnih crnogorskih rodnih odnosa u savremenim politikama identiteta. Sociologija, vol. 54, br. 3, str. 463-480
Coleman, I. (2010) The better half. Foreign Affairs, January/February, Vol. 89, pp. 126-130
Jovanović, S. (2011) O državi - Osnovi jedne pravne teorije. Beograd: Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Kostić, P. (2003) Biološke i psihološke razlike između žena i muškaraca. Psihologija danas, br. 19, str 13-15
Kreč, D., Kračfild, R., Balaki, I. (1972) Pojedinac u društvu. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kuzmin, E.S. (1974) Rukovaditelj i kolektiv. Leningrad: Izdatelstvo Leningradskogo univerziteta
Nielson, V. (2001) Women in uniform. NATO Review, No. 2
Ponting, K. (2009) Ekološka istorija sveta. Beograd: Odisej
Poverenik za zaštitu ravnopravnosti (2011) Redovan godišnji izveštaj za 2011. godinu. http://www.ravnopravnost.gov.rs/sr/izve%C5%A1taji/izve%C5%A1taji
Samolovčev, B. (1976) Teorijske osnove vojnog vaspitanja i obrazovanja. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Schein, V. (1978) Sex role stereotyping, ability and performance. Personal Psychology, Vol. 31, Issue 2, 259-268
Šaranović, J. (2006) Žena u odbrani - od tradicionalnog do savremenog. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Šaranović, J., Kilibarda, Z. (2011) U korak s vremenom. Beograd: Institut za strategijska istraživanja
Šaranović, J., Kilibarda, Z. (2007) Za i protiv školovanja žena za oficirske dužnosti u Vojsci Srbije. Vojno delo, vol. 59, br. 1, str. 167-180
van Creveld, M. (2001) Men, women and war. London: Cassel and Co
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1503070k
objavljen u SCIndeksu: 05.01.2016.

Povezani članci