Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 3 od 16  
Back povratak na rezultate
2020, br. 15, str. 7-19
"Multikulturalizam" pre multikulturalizma - ili podeljeni identitet
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Srbija

e-adresasutovicm@gmail.com
Ključne reči: multikulturalizam; drugost; razlika; tolerancija i hibrid
Sažetak
Multikulturalizam kao pojava mnogo je pre nastao od samog pojma, koji je sa velikim zakašnjenjem postao sastavni deo rečnika društevnih nauka. Jer mnoge zajednice, osobito gradovi, i male države, bili su gledano istorijski mozaik stanovništva, vekovni primeri multikulturalizma, a ne identiteti kulturno jednoobrazne zajednice, koja u potrazi za identitetom svoje poreklo grčevito traži u fantomskim istorijskim korenima. I danas, multietničke nacije, suočene sa mitologizovanom "nacionalnom rasom" koja nigde ne postoji nemaju drugi način suživota, osim uzajamnog priznanja i podrške drugosti, što nije asimilacija. Time se onemogućuje da multikulturalizam, sklizne u prosto sabiranje identiteta, bez stvaralačkog naboja. Ljudi se uče poštovanju razlika i života koji je svuda multietnički. Njegova vrlina jeste tolerancija koja u drugom čoveku prepoznaje čoveka i prihvata različitost i drugost kao osnovne vrednosti, odupirući se mržnji i razaranju. Zato insistiranje na "čistom" nacionalnom identitetu, iza koga stoji ekonomski interesi i težnja za dominacijom, dovodi do podeljenog identiteta, pocepanog društva, svojom kulturnom šizofrenijom ugrožava same osnove države. Multikulturna "hibridna" društva, još uvek su najrazvijenija društva vodeća u globalnom svetu. Multikulturalizam je mnogo stariji od nacionalizma. Nipošto nije mrtav. Naprotiv.
Reference
Andrijašević, Ž. (2017) Crnogorska ideologija 1860-1980. Cetinje: Državni arhiv Crne Gore
Andrijašević, Ž. (2018) Gospodar: kralj Nikola I Petrović Njegoš. Beograd: Vukotić media
Angell, H. (2018) Sinovi crnih planina. Nikšić: NVO Crnogorski međunarodni institut za štampu
Asemoglu, D., Robinson, D. (2012) Zašto narodi propadaju - poreklo moći, prosperiteta i siromaštva. Beograd: Clio
Asman, A. (2011) Duga senka prošlosti - kultura sećanja i politika povesti. Beograd: Biblioteka XX vek
Babinger, F. (2010) Mehmed Osvajači i njegovo doba. Beograd: Algoritam
Bauman, G. (2009) Multikulturalizam. u: K. Kuper; I. Dž. Kuper [ur.] Enciklopedija društvenih nauka, Beograd: Službeni glasnik, tom I
Bauman, Z. (2018) Stranci pred našim vratima. Novi Sad: Mediterran publishing
Bejker, K. (2011) Zvuci granice. Beograd: Biblioteka XX vek
Bela, R.N. (2003) Pogažen zavet američka građanska religija u doba iskušenja. Beograd: Biblioteka XX vek
Brajović, S. (2019) Portreti knjaza Danila I Petrovića Njegoša. Podgorica: Matica Crnogorska
Brodel, F. (2001) Mediteran i mediteranski svet u doba Filipa II. Beograd: Geopoetika, tom II
Cvijić, J. (2011) Balkansko poluostrvo i južnoslovenske zemlje: osnove antripogeografije. Beograd: Marso
Čiževski, K. (2010) Etos pograničja. Beograd: Biblioteka XX vek
Danilevski, N.J. (2007) Rusija i Evropa. Beograd: Dosije
de Mestr, Ž. (2018) O papi. Beograd: Službeni glasnik
Đženkins, R. (2001) Etnicitet u novom ključu - argumenti i ispitivanja. Beograd: Biblioteka XX vek
Eriksen, H. (2004) Etnicitet i nacionalizam. Beograd: Biblioteka XX vek
Gačev, G. (2011) Mentalitet naroda sveta. Beograd: Logos: Službeni glasnik
Galimberti, U. (2018) Mitovi našeg vremena. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Gibon, E. (2007) Opadanje i propast Rimskog carstva. Beograd: Dosije
Hrding, S. (2005) Multikulturalnost i nauka. Beograd: Clio
Kanton, D. (2009) Ekstremna budućnost. Beograd: Clio
Kimlika, V. (2004) Multikulturalizam - multikulturno građansko. Podgorica: CID
Košarac, B. (2019) Izazovi savremene porodice. Pale: Filozofski faklutet Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Levi-Stros, K. (2013) Druga strana meseca - zapisi o Japanu, antropologija i problem modernog sveta. Beograd: Biblioteka XX vek
Litavrin, G. (2017) Kako su živeli Vizantinci. Novi Sad: Akademska knjiga
Majstorović, D. (2013) Diskursi perifesrije - eseji o kulturi i društvu u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini. Beograd: Biblioteka XX vek
Marx, K., Engels, F. (1976) Dela. Beograd: Institut za međunarodni radnički pokret: Prosveta, tom 13
Mazover, M. (2017) Solun grad duhova - hrišćani, muslimani i jevreji 1430-1950. Beograd: Dosije
Michels, R. (1929) Der Patritismus. Munchen-Leipzing: Verlag von Duncker: Humboldt
Milošević-Šošo, B. (2018) Devijantne pojave u Republici Srpskoj. Istočno Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Milošević-Šošo, B. (2013) Multietničko društvo i devijantne pojave. Istočno Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Pavlović, S.K. (2018) Istorija Balkana 1804-1945. Beograd: Clio
Petrović, N.Ž. (2015) Ideologija varvarstva. Beograd: Zadruga ResPublica
Petrović, V. (2019) Etničko čišćenje - geneza koncepta. Beograd: Institut za savremenu istoriju: Arhipelag
Repstad, R. (2019) Šta je sociologija?. Loznica: Karpos
Samardžić, N. (2017) Limes - istorijska margina i poreklo posebnosti Jugoistočne Evrope. Beograd: Heraedu
Samner, V.G. (2010) O običajima. u: D. Marinković [ur.] Rana američka sociologija, Novi Sad: Mediterran Publishing, 199-223
Šutović, M. (2016) Potiskivanje nacionalnog ili samoodređenje nacije. Kultura polisa, br. 31, 217-232
Šutović, M. (2009) Vrednost i nasilje. Beograd: Čigoja štampa
Šutović, M.M. (2013) Politika zatočenika. Beograd: Čigoja štampa
Todorova, M. (2010) Dizanje prošlosti u vazduh - ogledi o Balkanu i Istočnoj Evropi. Beograd: Biblioteka XX vek
Todorova, M. (1999) Imaginarni Balkan. Beograd: Biblioteka XX vek
Velikonja, M. (2010) Titostalgija. Beograd: Biblioteka XX vek
Vujačić, V. (2013) Sociologija nacionalizma. Beograd: Službeni glasnik
Znanjecki, F. (2012) Društvene grupe kao rezultat učešća pojedinca. u: D. Marinković [ur.] Čikaška škola sociologije 1832-1940, Novi Sad: Mediterran Publishing, 67-80
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/SocGod2015007Q
objavljen u SCIndeksu: 02.12.2022.

Povezani članci

Nema povezanih članaka