Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 6 od 16  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 25, br. 1-2, str. 21-28
Stavovi roditelja o vakcinama
Health Center Bjeljina, Bosnia and Hercegovina

e-adresasladjana26881@gmail.com
Ključne reči: vakcina; roditelji; stavovi; razlika
Sažetak
Uvod. Imunizacija dece kao mera specifične prevencije, sprovodi se u Republici Srpskoj prema obaveznom kalendaru. Evidencija o vakcinalnom statusu se vodi u zdravstvenom kartonu, kartonu imunizacije i drugoj medicinskoj dokumentaciji. Cilj rada. Ispitati stavove i znanja roditelja dece uzrasta do 18 godina i ispitati faktore koji utiču na formiranje tih stavova. Metod. Studija preseka je obuhvatila 300 roditelja. Anketiranje je sprovedeno u martu 2015. godine u JZU Dom zdravlja Bijeljina, u timovima porodične medicine Edukativnog centra u centralnoj zgradi i šest većih sektorskih ambulanti. Anketiranje je bilo anonimno a upitnik je sastavljen za potrebe istraživanja. Rezultati. Od ukupnog broja roditelja, bilo je 218 žena i 82 muškarca; veći broj roditelja živi u selu – 173, u gradu 127. Među ispitanicima različitog mesta stanovanja uočena je visokostatistički značajna razlika (r=0,003) u pogledu potrebe za vakcinacijom ako je bolest iskorenjena, kao i na pitanje da li deca sa hroničnim bolestima treba da se redovno vakcinišu (r=0,050), a takođe i na pitanje koje se odnosi na preporuku lekara za kupovinu vakcine ako nije na listi Fonda za zdravstvenu zaštitu (r=0,002). Najveći broj ispitanika (96,3%) smatra da je redovna vakcinacija dece koristan postupak, 1,7% ispitanika nije u to sigurno, dok se 2% ispitanika ne slaže sa tvrdnjom da je vakcinacija dece koristan postupak. Između ispitanika različitog mesta stanovanja ne postoji statistički značajna razlika u pogledu stava o vakcinaciji kao korisnom postupku. Zaključak. Većina ispitanika ima pozitivne stavove prema vakcinaciji, lekari treba da dokazanim naučnim argumentima razuvere roditelje koji se dvoume ili odbijaju da njihova deca prime vakcinu.
Reference
*** (1798) An Inquiry Into the Causes and Effects of the Variolae Vaccinae, Or Cow-Pox. u: Jenner, Edward. 1909-1914. The Three Original Publications on Vaccination Against Smallpox. The Harvard Classics, Internet]. [cited 2019 Mar 15]. Available from: https://www.bartleby.com/38/4/1.html
*** (1799) Further Observations on the Variolae Vaccinae, or Cow-Pox. u: Jenner, Edward. 1909-1914. The Three Original Publications on Vaccination Against Smallpox. The Harvard Classics, Internet]. [cited 2019 Mar 15]. Available from: https:// www.bartleby.com/38/4/2.html
Briko, N.I., Mindlina, A.Y., Polibin, R.V., Galina, N.P., Gorokhova, A.S., Ushanova, A.V. (2017) Assessment of attitudes towards immunization in different groups of population of the Russian federation. Zh Mikrobiol Epidemiol Immunobiol, 2): 98-103, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30695544
Coniglio, M.A., Platania, M., Privitera, D., Giammanco, G., Pignato, S. (2011) Parents' attitudes and behaviours towards recommended vaccinations in Sicily, Italy. BMC Public Health, 11(1): 305-305, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21569424
Dubé, E., Gagnon, D., Ouakki, M., Bettinger, J.A., Witteman, H.O., Macdonald, S., Fisher, W., Saini, V., Greyson, D. (2018) Measuring vaccine acceptance among Canadian parents: A survey of the Canadian Immunization Research Network. Vaccine, 36(4): 545-552, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X17317322
Kowalska, M., Gajda, M., Barański, K., Braczkowska, B. (2018) Sources of parental knowledge about the safety of vaccinations in Poland. Health Promotion International, Available from: http://www.mdpi.com/1660-4601/15/4/756
Makarić-Lovrić, A., Kolarić, B., Tomljenović, M., Posavec, M. (2018) Attitudes and beliefs related to childhood vaccinations among parents of 6 years old children in Zagreb, Croatia. Vaccine, 36(49):7530-5. Available from: https://www. sciencedirect.com/science/article/pii/ S0264410X1831421X
Ministarstvo Zdravlja I.Socijalne Zaštite (2018) Pravilnik o načinu sprovođenja imunizacije i hemioprofilakse protiv zaraznih bolesti. Internet]. [cited 2019 Mar 19]. Available from: Cyrl/Vlada/ Ministarstva/MZSZ/Documents/ Nacrt Pravilnika o imunizaciji i hemioprofilaksi protiv zaraznih bolesti_566202125.pdf
Public Health Institute (2015) Analysis of population health in Republic of Srpska. 224-224, http://www.phi.rs.ba/pdf/publikacije/Zdravstveno_stanje_stanovnistva_u_2015_web.pdf
Šterić, M., Štrbački, M., Kisić-Tepavčević, D. (2007) Znanje, stavovi i ponašanja roditelja u vezi sa vakcinacijom dece. Medicinski podmladak, vol. 58, br. 1-2, str. 29-32
WHO (2018) Questions and answers on immunization and vaccine safety. Internet
Žagminas, K., Šurkienė, G., Urbanovič, N., Stukas, R. (2007) Parental attitudes towards children's vaccination. Medicina, 43(2): 161-161, http://www.mdpi.com/1010-660X/43/2/161
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/opmed1902021J
objavljen u SCIndeksu: 12.05.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka