Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 16  
Back povratak na rezultate
2015, br. 146, str. 11-25
Političnost studija kulture - putevi i stranputice
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, Srbija
Sažetak
Ovaj rad polazi od pretpostavke da su Studije kulture impregnirane političnošću. Prate se osnovne teorijske pretpostavke Studija kulture čija je prvobitna uloga bila da se pronađu nova interpretativna sredstva i metodologije da bi velike promene u društvu i kulturi od '60-tih godina prošlog veka mogle da se tumače na nov način. U opreci prema elitističkim koncepcijama kulture one teže da demokratizuju shvatanja kulture običnog čoveka, sprovedu višedimenzionalnu kritiku kulture kapitalizma rukovodeći se levičarskim idejama i iskustvima. Cilj je bio da se mimo zvaničnih institucija otvore novi putevi za obrazovanje javnih intelektualaca. Pod snažnim uticajem postmodernizma i odgovarajućih teorija, one postaju zagovornici radikalnog kulturalizma, i, paradoksalno, talac globalizma i ideologije neoliberalizma. Rad prati koncepte i ideje na koje se studije kulture oslanjaju dovodeći do ove transformacije.
Reference
Badiju, A. (2013) Buđenje istorije. Beograd: Univerzitet Singidunum-Fakultet za medije i komunikacije
Couldry, N. (2010) Why voice matters: Culture and politics after neoliberalism. London: Sage
Edwards, D. (2010) Guardians of power: The myth of the liberal media. u: Eliot J., Attrige D. [ur.] Theory after Theory, London: Pluto Press
Ferguson, M., Golding, P. (1997) Cultural studies in question. London: SAGE publications
Gregg, M., Seigworth, G. (2010) The affect theory reader. North Carolina: Duke University Press
Hall, G., Birchall, C. (2006) New cultural studies: Adventures in theory. Edinburgh University Press
Hil, Dž., Poter, E. (2011) Prodaja pobunjenika. Beograd: Hedone
Hill, R. (2012) Is Resistance Futile?: Cultural Studies at the Zenith of Neoliberalism. American Quarterly, 64(2): 345-356
Lal, V., Nandi, A. (2012) Predgovor. u: Lal V., Nandi A. [ur.] Budućnost znanja i kulture, Beograd: Klio
Massoumi, B. (2002) Parables for the virtual: Movement, affect, sensation. North Carolina: Duke University Press
Mouffe, C., Laclau, E. (1985) Hegemony and socialist strategy, towards radical democracy and politics. London: Verso
Ramadžu, R.A. (2012) Zapad. u: Lal V., Nandi A. [ur.] Budućnost znanja i kulture, Beograd: Klio
Samuels, R. (2010) New media, cultural studies and critical theory after postmodernism: Automodernity from Zizek to Laclau. New York: Palgrave Macmillan
Sayre, H. (1989) The object of performance: American Avant-garde since 1970. University of Chicago Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura1546011D
objavljen u SCIndeksu: 30.08.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka