Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:40
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:38

Sadržaj

članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 93, br. 1, str. 234-243
Uslovni otpust - krivičnopravni i krivičnoprocesni aspekti
Viši sud u Sremskoj Mitrovici

e-adresasvetlana.djuricic957@gmail.com
Ključne reči: uslovni otpust; kazna; svrha kažnjavanja; prevaspitavanje; resocijalizacija
Sažetak
Uslovni otpust datira još od polovine XIX veka i ima svoje korene u progresivnom i irskom sistemu izvršenja kazne lišenja slobode. Naime, treća faza u izvršenju kazne zatvora u progresivnom sistemu je nazvana - uslovni otpust, dok je u irskom sistemu to bila četvrta faza. Irski sistem izvršenja kazne zatvora je bio prihvaćen u velikom broju zemalja, među kojima i u predratnoj Jugoslaviji. Po uzoru na taj sistem je napravljeno nekoliko zatvora u Jugoslaviji - Zenici, Sremskoj Mitrovici, Lepoglavi. Cilj uslovnog otpusta je da se osuđeni dobro vlada za vreme izdržavanja kazne zatvora, da izvršava radne obaveze i da do isteka vremena za koje je izrečena kazna ne učini novo krivično delo, a sve u cilju resocijalizacije osuđenog lica. Zbog toga, proširenje zabrane uslovnog otpusta za određena krivična dela se kosi sa osnovnom svrhom kažnjavanja. Kažnjavanje i izvršenje kazne ne može biti odmazda za učinjeno krivično delo, što bi odgovaralo teoriji zastrašivanja putem izvršenja kazne koja je odavno napuštena i danas je zastupljena moderna teorija o svrsi kažnjavanja, teorija resocijalizacije, koja u prvi plan stavlja individualizaciju kazne lišenja slobode, bitnu za uspešno prevaspitavanje osuđenog lica.
Reference
*** (2001-2010) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni list SRJ + Službeni glasnik RS, br. 70/2001. i 68/2002. br. 58/2004, 85/2005, 115/2005, 85/2005. -dr. zakon, 49/2007, 20/2009. -dr. zakon, 72/2009. i 76/2010
*** (2019) Zakon o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 35
Atanacković, D. (1988) Penologija. Beograd
Kupčević-Mlađenović, P. (1972) Osnovi kriminologije. Sarajevo
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/gakv93-25550
primljen: 04.03.2020.
prihvaćen: 29.10.2020.
objavljen u SCIndeksu: 05.06.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka