Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 44, br. 4, str. 58-69
Teškoće u ostvarivanju institucionalnog vaspitnog tretmana odraslih osoba sa invaliditetom u penalnim uslovima
aUniverzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka, Republika Srpska, BiH
bCenter for Social Work, Smederevo
Ključne reči: odrasla osoba sa invaliditetom; resocijalizacija; vaspitni tretman; zatvor
Sažetak
U poslednjoj deceniji u penalnim institucijama Bosne i Hercegovine je dosta urađeno na rekonstrukciji postojećih objekata i stvaranju boljih uslova za život i rad osuđenih lica. Ipak, i pored napora pravnog sistema da se uslovi izdržavanja zatvorske kazne u većini penalnih ustanova prilagode evropskim standardima, ostalo je mnogo nerešenih problema u lokalnim zatvorima. Jedan od njih je tretman odraslih osoba sa invaliditetom, planiranje procedura i smeštaj ovih lica, kao i sprovođenje vaspitnog tretmana. Cilj ovog rada je da se ukaže na specifične probleme ove populacije zatvorenika koji često svoje kazne služe u nehumanim uslovima, na njihov vaspitni tretman, ali i na potrebu za različitim pristupima zatvorenicima, posebno kada je reč o njihovom smeštaju u penalnim ustanovama i o mogućnostima ostvarivanja svrhe kažnjavanja - njihove resocijalizacije.
Reference
*** (2009) Standardna pravila za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom. Banja Luka: Savez slijepih Republike Srpske
Atanacković, D. (1988) Penologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Bauman, Z. (1966) Kultura in vzgoja. Teorija in praksa, 3(8-9); 1273-1285
Davidović, D. (1983) Osnovi penologije. Beograd: Defektološki fakultet
Elezović, A. (2003) Resocijalizacija osuđenika za vrijeme i nakon izdržane kazne. Penološka teorija i praksa, 2: 32-40
Findeisen, D. (1997) Socializacija in vzgoja odraslih. Ljubljana: Filozofska fakulteta
Godina, V. (1988) Težave s socializacijo (v novejši jugoslovanski družboslovni literaturi). Anthropos, 1−3: 114−142
Godina, V. (1985) Bipolarnost socializacijskega procesa. Anthropos, 1−2: 392−404
Godina, V. (1986) Soodvisnost temeljnih socializacijskih procesov. Anthropos, 1−2: 202−220
Grupa autora (1977) Rječnik sociologije i socijalne psihologije. Zagreb: Informator
Hebar, A. (2001) Vzgoja zapornikov kot pot v njihovo psihosocialno rehabilitacijo. Ljubljana: Filozofska fakulteta
Javornik, M., Šebart, M. (1991) Stanovanjske skupine. Iskanja, 11: 25-37
Justinek, A. (1997) Čemu vzgoja odraslih?. Andragoška spoznanja, 3(3-4): 4-11
Kanduč, Z. (2003) Onkraj zločina in kazni. Ljubljana: Študentska založba
Knežević, M. (1989) Odtujitev in poskus realizacije programa re-socializacije obsojenih oseb. Ljubljana: Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo, Magistrsko delo
Macanović, N. (2011) Resocijalizacija osuđenih lica. Banja Luka: Besjeda
Macanović, N., Nadarević, D. (2014) Penološka andragogija. Banja Luka: Evropski defendologija centar
Macanović, N. (2009) Inovativni pristupi u prevaspitnom tretmanu zatvorenika - Novi život je moguć. Sarajevo: Fondacija Partnerstvo za zdravlje
Milosavljević, M., Jugović, A. (2009) Izvan granica društva, savremeno društvo i marginalne grupe. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Izdavački centar
Milutinović, M. (1981) Penologija. Beograd: Savremena administracija, dopunjeno izdanje
Milutinović, M. (1977) Penologija. Beograd: Savremena administracija
Radoman, M. (2003) Penologija i sistem izvršenja krivičnih sankcija. Novi Sad: Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Rot, N. (1972) Socijalna psihologija. Socijalizacija. Beograd: Rad
Šebart, M. (1990) Vzgoja, družba, posameznik. Sodobna pedagogika, 9−10: 487−497
Šebart, M. (1990) Poskus opredelitve razmerja med vzgojo in socializacijo. Sodobna pedagogika, 3−4: 121−126
Tatić, D. (2003) Zaštita ljudskih prava osoba sa invaliditetom. Socijalna misao, vol. 10, br. 2-3, str. 89-114
Uzelac, S. (1995) Osnove socijalne edukologije mladih s poremećajima u socijalnom ponašanju (socijalnopedagoški aspekti). Zagreb: Sagena
Vidanović, I. (2006) Rečnik socijalnog rada. Beograd: Udruženje stručnih radnika socijalne zaštite Srbije
Zorc, D. (1993) Ne prevzgajati, ampak do-vzgajati, Intervju s prof. dr. Ano Krajnc. Časopis za kritiko znanosti, 21(156-157); 61-63
Zvonarević, M. (1976) Socijalna psihologija. Zagreb: Školska knjiga
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/ZZ1504058M
objavljen u SCIndeksu: 22.09.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka