Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 82, br. 9, str. 386-399
Maloletnički zatvor - kao 'Ultima ratio' u sankcionisanju maloletničke delinkvencije
ATP 'MORAVA', Vrnjačka Banja
Sažetak
Maloletnička delinkvencija, poslednjih godina, posebno privlači pažnju naučne i šire društvene javnosti. Istovremeno, maloletni učinioci krivičnih dela, pojedinačno i organizovano, sve češće vrše krivična dela, na području takozvanog srednjeg i teškog kriminaliteta. Nadalje, ukoliko ovu problematiku posmatramo iz drugog ugla, maloletni učinioci pripadaju najosetljivijoj kategoriji kriminalne populacije, u okviru koje se najčešće, 'regrutuju' budući učinioci teških krivičnih dela. Međutim, u okviru čitavog registra mera i sankcija koje se mogu izreći maloletnim učiniocima, maloletnički zatvor predstavlja 'ultima ratio' ili krajnje sredstvo, koje se može izreći, isključivo, starijim maloletnicima. U skladu sa izmenama krivičnog zakonodavstva, po prvi put se kod nas oblast maloletničkog kriminaliteta reguliše posebnim Zakonom o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica (u daljem tekstu: Zakon o maloletnicima), koji je stupio na snagu 01. 01. 2006. godine. Međutim, Zakon o maloletnicima nije doneo nikakve novine kada je u pitanju maloletnički zatvor, u odnosu na vremenski period kada su odredbe o maloletnicima bile sastavni deo Krivičnog zakona. Ipak, postoje određene izmene u odnosu na vremenski period kada je maloletnički zatvor uveden u naše krivično zakonodavstvo. Polazeći od izloženog, u radu ćemo obraditi maloletnički zatvor sa više aspekata: teorijskog, sa područja zakonodavnog i izvršnog zakonodavstva, kao i problematiku vezanu za penitencijarni aspekt ove krivične sankcije i primenu tretmana.
Reference
*** (2001) Prevaspitavanje po zakonu. NIN, 28. sep
*** (2009) Tuča u KPZ Valjevo više štićenika povređeno. 02. 11, Beta
*** (2009) Radnik unosio drogu u maloletnički zatvor. članak, 14. 05, Beta
*** (2005) Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica. Službeni glasnik RS, br. 85
*** (1959) Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika iz 1959. godine. Službeni list FNRJ, br. 30
Babić, M., Marković, I. (2009) Krivično pravo - opšti dio. Banja Luka
Ignjatović, Đ. (2006) Kaznena reakcija u 21. veku - izazovi i dileme. u: Seminar prava (XVIII), 7-9 jun, Budva
Ignjatović, Đ. (2004) Maloletničko krivično pravo između bolećivosti i retributivnosti. Pravni život, vol. 53, br. 9, str. 529-553
Joksić, I. (2007) Alternativne mere (vaspitni nalozi) u krivičnom zakonodavstvu Srbije. Nauka Bezbednost Policija, Beograd, =br. 3
Milošević, N. (2000) Maloletnički zatvor. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 38, br. 3, str. 71-86
Milošević, N. (2006) Lišenje slobode maloletnika - pritvor i alternative. Pravni život, vol. 55, br. 9, str. 835-846
Perić, O. (2007) Komentar Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica. Beograd
Perić, O., Milošević, N., Stevanović, I. (2008) Politika izricanja krivičnih sankcija prema maloletnicima u Srbiji. Beograd
Perić, O. (1979) Maloletnički zatvor. Beograd
Radovanović, D.M. (2000) Kategorizacija ustanova za izvršenje krivičnih sankcija. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 38, br. 1-2, str. 21-63
Srzentić, N., Stajić, A., Lazarević, L. (1998) Krivično pravo Jugoslavije - opšti deo. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/gakv1009386J
objavljen u SCIndeksu: 02.03.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka